Gå til sidens hovedinnhold

Kirkegårder er ikke stille områder

Handlingsplanen mot støy 2008-2011 prioriterer ikke kirkegårder og gravsteder som stille områder.

GRORUDDALEN: Planen er utarbeidet av Friluftsetaten og Plan- og bygningsetaten, og hadde høringsfrist 13. april. Den skal vedtas innen 30. juni, og vil gjelde fra 1. juli 2008 - 1. juli 2013.

Blir for omfattende

Kommunen er pliktig til å ta med såkalte "stille områder" i handlingsplanen. Her foreslås 14 områder, deriblant Alnaelv-korridoren og Hovinbekk-korridoren i Groruddalen.

Alle områdene er tilknyttet hovedvassdrag, grøntområder og byparker. Oslos 20 gravlunder og kirkegårder er ikke prioritert. Dette til tross for at handlingsplanen sier at disse er svært støyutsatte og bør ha bedre beskyttelse.

Planen slår nemlig også fast at dersom man skal definere gravlunder og kirkegårder som stille områder, må alle tas med. Det kan bli for omfattende.

Handlingsplanen slår likevel fast at støysituasjonen i områdene ved gravstedene "bør om mulig hensyntas i henhold til T-1442 når det skjer en arealutvikling på nabotomter".

Plan under revisjon

Den gjeldende "kommunedelplanen for grøntstruktur i byggesonen" har imidlertid en egen del om gravplassarealer hvor det står at "Etablerte gravplasser opprettholdes og videreutvikles som viktige grøntområder med stille parkpreg".

Denne planen er nå under revisjon, og er ventet til høring i 2009.

Det har ikke lykkes Lokalavisen Groruddalen å få en kommentar fra Friluftsetaten om saken.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen