Gå til sidens hovedinnhold

Kirkegjengere har lavere blodtrykk

Trondheim (NTB): Norske forskere har funnet en klar sammenheng mellom kirkegang og lavere blodtrykk hos kvinner og menn.

Det er Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) som viser dette. Studien er den første i sitt slag i Skandinavia.

- Vi fant at jo oftere HUNT-deltakerne gikk i kirken, jo lavere var blodtrykket deres, selv når det ble kontrollert for en rekke andre mulige forklaringsfaktorer, sier stipendiat Torgeir Sørensen ved Menighetsfakultetet og Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet til forskning.no.

I USA går cirka 40 prosent av befolkningen ukentlig i kirken. I Nord-Trøndelag er det kun 4 prosent som besøker kirken hver uke. På grunn av den lave prosentandelen ventet ikke de norske forskerne å finne noen sammenheng mellom kirkegang og blodtrykk.

- Siden dette er en tverrsnittsstudie, er det ikke mulig å si om det var helsetilstanden som påvirket den religiøse aktiviteten, eller om det var den religiøse aktiviteten som påvirket helsetilstanden, sier studiens medforfatter, professor Jostein Holmen ved Det medisinske fakultet ved NTNU.

Tverrsnittsstudier sier ingenting om årsaksforhold. (©NTB)

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget