Gå til sidens hovedinnhold

Kirken brukte sju millioner kroner på PR

Hyret inn Burson-Marsteller for å få opp interessen rundt kirkevalget.

Forut for kirkevalget i 2011 hyret kirken inn PR-byrået Burson-Marsteller til å gjøre valget kjent. Regningen ble på 7.590.000 kroner.

- Vi er fornøyd med at så mange ble oppmerksom på at de har en demokratisk rett til å delta i kirkevalget. Den kunnskapen er det viktig å få ut, sier kommunikasjonsdirektør Trude Evenshaug i Den norske kirke til Nettavisen.

- Det handlet om å gjøre kirkevalget kjent, og det lyktes vi med. I en undersøkelse svarte 90 prosent at de hadde hørt om kirkevalget, sier Evenshaug.

- Hvordan gikk det med oppslutningen om valget?

Den økte fra 3-4 prosent til 13 prosent, så det er ikke så verst.

Evenshaug peker på at kirken selv ikke har muskler til å kjøre en slik kampanje, som blant annet omfattet PR-råd, reklamefilm, annonsekampanje og annonsemateriell. Fordi staten bevilget penger til formålet, var det mulig å gjennomføre slike kampanjer.

Også i 2009 brukte kirken rundt sju millioner kroner på tjenester fra Burson-Marsteller.

Totalt 418.700 kirkemedlemmer avga stemme ved Kirkevalget 2011. Det var valg både på menighetsråd og bispedømmeråd. Det tilsvarer 13,47 prosent av de stemmeberettigede.

Kommentarer til denne saken