Gå til sidens hovedinnhold

Kirken taper millioner på børs

Skattekisten til den norske kirke raser i verdi.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Opplysningsvesenets fond forvalter milliardverdier for den norske kirken. Ved starten av 2008 var markedsverdien på den totale porteføljen på 1.816 millioner kroner. Av disse er flere hundre millioner kroner investert på Oslo Børs.

NA24 - din næringslivsavis

Avkastningen fra fondet skal på ulike måter komme den norske kirken til gode, men så langt i år har kirken fått liten børshjelp.

Millioner forduftet
En gjennomgang av fondets norske investeringer, foretatt av NA24 onsdag 30. april, viser at over 18 prosent av porteføljen har gått med tap så langt i år.

- Poenget med porteføljen er å skaffe avkastning og begrense nedsiderisikoen, sier fondets forvalter Harald M. Glomdal til NA24.

Ved inngangen av året hadde fondet 243 millioner kroner investert i ulike selskaper på børsen. Basert på fondets portefølje er disse verdiene i dag 44,7 millioner kroner mindre verdt.

- Den norske børsen har vært veldig dårlig i starten av året, men har bedret seg den siste tiden. Vi har bestemt oss for å være inne på Oslo Børs siden mange selskaper nyter godt av den høye oljeprisen, sier Glomdal.

Solgt ut deler
I løpet av året har det imidlertid vært noen endringer i porteføljen i form av nedsalg i enkelte poster.

- Det har vært to nedsalg i den norske porteføljen gjort gjennom en forvalteravtale med meglerhusene Pareto og Dansk Kapital. Vi ga beskjed om å redusere porteføljen med 17 millioner kroner den 6. mars, det andre nedsalget var på 15 millioner kroner 24. april, sier forvalter Glomdal til NA24.

Postene som er solgt endrer imidlertid ikke på at finanskrisen, som har herjet børsen de siste månedene, også har rammet kirkens formue. Av de 38 selskapene som fondet har investert i, har kun syv hatt en positiv utvikling i år.

Dyre investeringer
Kirkens største aksjepost er i eiendomsinvesteringsselskapet Norwegian Property. Dette selskapet er også et av de som har gjort det dårligst. Ved inngangen av året var over 109 millioner saltet ned her, men siden den gang har aksjekursen rast med over 33 prosent. For fondet tilsvarer dette over 36 millioner kroner i tap.

Fredag melder Norwegian Property at de er i gang med å selge unna alle sine hoteller. Det sender aksjekursen opp 6,7 prosent på børsen.

Les mer her: Milliardavtale for eiendomsgigant

Til sammenligning er den største oppsiden en post i gjødselselskapet Yara, som ved årets begynnelse var verdt seks millioner kroner. Yaras aksjekurs har siden da steget med 47 prosent, noe som tilsvarer 2,8 millioner kroner i gevinst.

I årsrapporten står det at fondets mål er å tjene penger: «Dette er uttrykt gjennom et absolutt avkastningsmål på 6-8 prosent pr. år».

Glomdal sier at avkastningskravet er å gjøre det bedre enn hovedindeksen, noe det imidlertid kan bli tøft å få til i år. Da NA24 foretok utregningen hadde hovedindeksen falt med 5,5 prosent siden nyttår.

Den totale porteføljen er sammensatt med en differensiert struktur som tidligere har gitt gevinst.

«I 2006 hadde vi 17,6 prosent avkastning, mot indeks som ga 32,7 prosent avkastning på norske aksjer. I 2007 var tallene 9,2 prosent avkastning mot indeksens 11,5 prosent og fra 1.1.08 til 31.03.08 var avkastningen -13,1 prosent mot indeks på -16,1 prosent», skriver Glomdal i en e-post til NA24.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Opplysningsvesenets fond
Er en av landets største grunneiere og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer. Opplysningsvesenets fond skal tilgodese kirkelige formål i samsvar med Grunnloven § 106 og lov om Opplysningsvesenets fond. Fondet har mange likhetstrekk med en stiftelse i dette at verdier skal bevares og avkastningen tilgodese spesielt definerte formål. Fondet forvaltes av Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond og er underlagt Kultur- og kirkedepartementet.

Fondet er en av landets største grunneiere og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer. Fondet eier selv de eiendommer og den finanskapital det består av.

Fondet som kan minne mye om en stiftelse er hjemlet i grunnlovens paragraf 106 og virksomheten er regulert i loven: Lov om Opplysningsvesenets fond av 1996.

Kilde: Opplysningsvesensts fond

Utregningene er basert på aksjekursene klokken 12 onsdag 30. april.

Reklame

Vårens kuleste sneakers til herre