Gå til sidens hovedinnhold

Kjære Sylvi Listhaug, du trenger vår hjelp

Jeg håper Sylvi Listhaug ser at mer penger må gå til forebygging og helsefremmende arbeid.

Av Mona Wiik Jonassen, tar mastergrad i folkehelsevitenskap

Nå har jeg fått nok. At Sylvi Listhaug nylig ble eldre- og folkehelseminister var overraskende og nokså urovekkende. Hun kommer med uttalelser om at folk skal få røyke, drikke og spise så mye kjøtt de bare vil, samt sier hun at hun ikke kommer til å fortelle hvordan folk skal leve livene sine. Jeg mener hun har et godt poeng med tanke på at folk skal få ta egne valg som påvirker deres helse. Men Listhaugs ansvar er politikken knyttet til forebygging og helsefremmende, da legge til rette for at folk kan ha den helsen de selv ønsker. Det er på dette området hun behøver vår hjelp.

Les også

Sylvi Listhaug gjør comeback i regjeringen

Utdanning innen folkehelsearbeid

Det finnes flere utdanninger innen folkehelse, både ved Høgskolen i Innlandet, Kristiania, Vestlandet og ved Universitetet i Agder. Jeg har studert folkehelse i snart fem år, har en bachelorgrad og nærmer meg andre året på mastergraden i folkehelsevitenskap. Du visste kanskje ikke om denne utdanningen? Det er det få som gjør og vi har vanskeligheter med å få jobb på grunn av dette, samtidig som vi ikke har egen autorisasjon. Jeg har vært i praksis i kommune hvor de ikke engang visste om denne utdanningen! Dette har vært et samtaleemne i tidligere folkehelse-kull, og flere opplever det samme. Kun tre av de 34 som jeg gikk i klasse med har fått seg relevant jobb etter bachelor i folkehelse.

Vi trenger din hjelp og du trenger vår hjelp

Her må du hjelpe oss slik vi kan hjelpe deg å fremme folkehelsa i Norge! I løpet av studiene sitter jeg igjen med masse nyttig kunnskap som kan brukes for å forebygge og fremme folkehelsen, og at denne kunnskapen skal være til ingen nytte er ikke noe jeg ønsker. Vi folkehelsearbeidere har et virkelig ønske om å hjelpe mennesker slik de kan leve et best mulig liv, og vi sitter med det som trengs.

Behandle sykdom vs. forebygging og helsefremming

Nylig leste jeg at politikerne legger mye mindre penger til forebygging og helsefremming og mer til det å behandle sykdom. Er det ikke mye smartere å forhindre at sykdom og dårlig livskvalitet oppstår, enn å måtte bruke mye mer penger på å fikse det? Hvorfor våger dere ikke satse enda mer på dette? Jeg undres om folkehelsemeldingen bare er en symbolsk stortingsmelding som viser at ja, vi tenker forebyggende og helsefremmende men pengene skal gå til behandling av sykdom.

Les også

Sylvi Listhaug: - Jeg kunne rett og slett ikke si nei

Skal gi deg en sjanse Listhaug

Jeg har troen på at Listhaug får ting gjort. Og jeg håper inderlig hun vil ha oss folkehelsearbeidere med på laget sitt. Håper at hun og resten av helsenorge innser at det er behov for oss og at mer penger må gå til forebygging og helsefremmende arbeid. Jeg håper at vi i nærmeste fremtid får en autorisasjon og at det blir et krav om at kommuner, fylkeskommuner og frisklivssentraler må ansette oss. Barnehager og skoler burde også hatt en folkehelsearbeider, vi vet at tidlig innsats er viktig.

Les også

Sylvi Listhaug som ny eldreminister skaper begeistring i Fremskrittspartiet

Kommentarer til denne saken