Kjempefiske i Trøndelag

Trøndelagselvene har registrert en markant bedring i laksefisket de første tre ukene av sesongen i forhold til i fjor.

22.06.05 09:33

I Namsen har man omtrent doblet fangstene i år – i forhold til fjoråret. Mens i de sørtrønderske elvene Orkla og Gaula, samt i Stjørdalselva - rett nord for fylkesgrensa - også er en betydelig økning av fangstene.

- Dette har veldig stor betydning for Namdalen. Ringvirkningene av lakseturismen i Namdalen er veldig høy. Og at det nå fiskes veldig bra, er god reklame for vassdraget – og for den videre sesongen, sier fiskeforvalter Anton Rekstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til TV 2 Nettavisen.

Nesten dobling
Fram til den 20. juni er det tatt 514 laks i Namsen, 41 laks i Søråa og 91 i Bjøra. Tilsvarende tall for 2004 var 263, 21 og 43. Det vil altså si en nærmest dobling.

- Hovedårsaken er at vi hadde prognoser på et godt storlakseår denne sesongen. Derimot forventer vi et dårlig mellomlaksår, men bra med smålaks.

- En annen årsak til det gode fisket er at det har vært god vannføring i vassdragene sammenlignet med i fjor. Dermed har det også vært bedre innsig av laks til fjordene, sier Rekstad videre.

Også Sør-Trøndelag
Men det er ikke bare i Namsen fisket har vært godt. Også i de sørtrønderske elvene Orkla og Gaula har det vært en betydelig økning i fangstene.

I Gaula er det til nå tatt 791 laks med en snittvekt på 9,3 kilo, mens det på samme tid i fjor ble fisket 680 laks med en snittvekt på 8,0 kilo.

- Vi har hatt en klar økning både på antallet laks og på snittvekta. Dette kommer av to ting: For det første er det spådd et brukbart storlaksår. Men jeg tror det store utslaget skyldes oppkjøpet av kilenotkvoter i Trondheimsfjorden.

- Så jeg oppfordrer både fiskere og valdeiere å være med for å sikre videre drift av prosjektet, sier Torstein Rognes ved Gaula Natursenter til TV 2 Nettavisen.

Enig
Han får full støtte av Rune Krogdahl i Orkla Fellesforvaltning, der fangstene nærmest er blitt doblet siden i fjor.

- Det er ingen tvil om at det er tatt mye mer fisk i år enn i fjor. Årsaken er at vi begynner å ane mer og mer resultatene av kilenotoppkjøpene. Uten at det er mulig å si noe helt nøyaktig. Vi har selvsagt også vært heldige med vannføringen.

- De første ukene er viktigst for sesongen. Blir det tatt mye fisk, kommer det flere fiskere. Og med flere fiskere blir det tatt mer fisk. Da er vi inne i en god sirkel, sier Krogdahl til TV 2 Nettavisen.

Nesten dobling også her
Det er til nå tatt 634 laks i Orkla. Faktisk er det ikke tatt mer fisk til samme tid på sesongen i dette århundre! I fjor ble det fisket 384 laks, mens det i 2002 var et foreløpig toppår med 522 laks.

Statistikken for Stjørdalselva viser også en klar oppgang av fangster fra i fjor. 242 laks er landet per 20. juni, mot 187 i fjor.

Dermed tyder alt på at går det mot et veldig godt lakseår denne sesongen.

Jakt og fiske diskuteres i Veggavisen.

Her kan du lese mer om kvoteoppkjøp i Trondheimsfjorden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.