Gå til sidens hovedinnhold

Kjemper for skilter

Foreldre i Mina Beiteplukksvei fortviler over manglende vilje til å skilte en gang- og sykkelvei.

Bjørndal: Det var for et drøyt år siden Hubert Offermann og kona Susanne sammen med to andre nabopar startet kampen for å skilte veien, som skiller deres boligområde fra flere felles lekeplasser, som gang- og sykkelsti.

At det er en gang- og sykkelsti går også frem av boligprospektet og reguleringspapirene Nordstrands Blad har fått forelagt. Men å få veien skiltet slik, skulle vise seg å ikke være like enkelt.

Skilter ikke

Problemet er at naboene som bor på den andre siden av gangveien, i stedet for å bruke parkeringsplassene sine på et tun litt unna, bruker gang- og sykkelstien for å kunne parkere ved sin egen dør.

De fortvilte foreldrene mener veien blir brukt som gjennomfartsvei, og at det ofte går fort for seg, særlig på kveldstid.

Susanne og Hubert Offermann er sammen med nabo Kenneth Jacobsen ute på lekeplassen tidlig en lørdag, og mens ungene svinger seg i huskene kjører det to biler forbi i løpet av den halvtimen Nordstrands Blad besøker dem.

Bilene kjører i langt over gangfart.

Foreldrene er slettes ikke begeistret for at det kjøres fort tjue centimeter fra sandkassen, og sier det ikke var dette de hadde sett for seg da de for drøyt to å siden flyttet inn i de nye selveierboligene på Bjørnåsen.

For å få skiltet veien i henhold til tinglyst reguleringsplan har de i tur henvendt seg til politiet og bydelen, til liten eller ingen nytte. Foreldrene føler saken er en kasteball i systemet.

Må det skje en ulykke før noe skjer? spør foreldrene.

Ikke begge deler

I Politiets første svar oppgir de at de ikke vil skilte med gang- og sykkelsti fordi det er eneste kjøreadkomst til noen av boligene, og ved slik skilting har ingen anledning til å kjøre der.

De vil heller ikke skilte med underskilt om at det er tillatt med kjøring til eiendommene, fordi det er umulig å håndheve. "Dessuten blir det er falsk trygghet å tillate kjøring på en gang- og sykkelsti" skriver politiet.

I et senere brev sier politiet at de ønsker en avklaring på om veien skal være tilkomstvei for noen av boligene. Dermed er det 30-sonen som gjelder i området, som også gjelder på den omstridte veien mellom Mina Beiteplukksvei 187 og 28.

Beboerne oppgir at Selvaagbygg, som står bak reguleringen av området, sier veien skal være gangvei med tillatt nyttetransport, og at de i samtale med Samferdselsetaten får oppgitt samme reguleringsbestemmelser.

Skriv til oss

Mens barna husker forteller foreldrene at de også har kontaktet bydelen, i håp om at de kunne ta grep.

Men bydelen forteller at de ikke har anledning til å sette opp noen fysisk sperre i veien, og forklarer videre at kommunen ikke kan fatte trafikkregulerende tiltak, og således ikke kan bestemme at det skal settes opp noe gang- og sykkelveiskilt.

Bydelen skisserer muligheten for at veien deles i to, med en sørgående blindvei og en gang- og sykkelsti fra rundkjøringen fra Mina Beiteplukksvei.

Politiet viser i ett av sine brev foreldrene videre til Samferdselsetaten, som de skriver har myndighet til å sette opp nettopp fartsdempende elementer eller kan gjøre veien om til blindvei.

Det bekrefter også pressetalsmann Odd Bratteberg i nevnte etat at de har anledning til, og ber foreldrene sende ham saken. Bratteberg understreker samtidig at det er politiet som har siste ord når det gjelder skilting.

Jeg vil anbefale beboerne å skrive til oss. Før vi får se hele saken vil jeg ikke forskuttere noe, sier Odd Bratteberg i Samferdselsetaten.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter