Gå til sidens hovedinnhold

Kjempesmell på Radiumhospitalet

Byggingen av pasienthotell på Radiumhospitalet er stoppet med øyeblikkelig virkning. Sykehuset kan tape 50 millioner.

Ullern: Det forberedende arbeidet til å sette i gang bygging av sykehotell på toppen av det nye strålebygget var allerede gjort. Stillaser var på plass, men naboene i området ble forundret da man så begynte å ta disse ned igjen.

Helse Sør-Øst har gitt beskjed om at det forberedende arbeidet skal stoppes umiddelbart, sier kommunikasjonsdirektør Trine Lind, ved sammenslåtte Rikshospitalet/Radiumhospitalet.

Betyr dette at byggingen av sykehospitalet nå er ute i det blå?

Det vil jeg ikke kommenter. I denne saken viser jeg til styrets beslutning i saken, sier Lind og viser til protokollen fra styremøte i Rikshospitalet HF den 15. januar.

Ikke godkjent

I styrets behandling av saken går det frem at Helse Sør-Øst stopper byggearbeidet på grunn av at det foreligger "brudd på gjeldende fullmakter og at hotellprosjektet således ikke er godkjent og finansiert.".

i Styrets papirer forut for styremøtet går det klart frem at behandlingen av lånesøknaden for sykehotellet har tatt lang tid. En søknad om utvidet låneramme på 125 millioner ble sendt Helse Sør for ti måneder siden, som aldri behandlet søknaden. Ifølge styrepapirene skulle normal behandling ta cirka to måneder.

Søknaden ble overført til nyopprettede Helse Sør-Øst som fikk saken i juni. Her har den blitt liggende ubehandlet uten noe vedtak. I mellomtiden ble det inngått intensjonsavtale med entreprenør og det forberedende arbeidet ble satt i gang for et tiltrengt sykehotell. Mye tyder på at det tidligere i prosessen var gitt signaler om at dette ville gå i orden.

Helse Sør-Øst har nå varslet at søknaden vil bli behandlet i første halvdel av 2008.

I verste fall

"Det er påløpt minimum 6-7 millioner i utgifter i prosjektet så langt", skriver styret, som er uviss på hvem som skal dekke disse kostnadene.

I tillegg kan en ny anbudsrunde i 2008 føre til at anbudet gjennom prisstigningen vil ligge skjønnsmessig 30 millioner høyere enn dagens kontrakt. I tillegg kan 10 millioner til påløpe med nye kontraktsbetingelser. I verste fall kan man altså nærme seg 50 millioner.

Sykehotell viktig

Styret har blant annet vedtatt følgende den 15. januar: Styret ber administrerende direktør arbeide for å begrense tapet ved stoppen og sikre verdier som ligger i prosjektet.
Styret ber om det i neste styremøte lages en oversikt over hvilke kostnader som foretaket vil bli belastet med som følge av de investeringer og andre arbeider som er bundet opp i avtaler.
Styret ber også omen redegjørelse for foretakets fullmaktsreglement og krav til godkjenningsprosedyrer før investeringsarbeider kontraheres.
Styret er fortsatt av den mening at et sykehotell på Radiumhospitalet er riktig og viktig å få på plass, både ut fra hensynet til kvalitet, service og logistikk i pasientbehandlingen og ut fra målsettingen om økonomisk effektivitet.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem