Advokatene Morten Furuholmen og Rune Berg var tiltalt for «forsøk på grovt heleri».

Fredag klokken 13 ble dommen avsagt i Oslo tingrett.

- Uaktsomt
Retten mener Furuholmen har opptrådt uaktsomt under advokatoppdraget for David Toska: «Retten viser til at det for Furuholmens vedkommende først og fremst dreide seg om å unnlate å påta seg et innkrevingsoppdrag – ikke å frasi seg et oppdrag,» heter det i dommen.

Likevel ble han frifunnet:

«I utgangspunktet er uaktsomt heleri en straffbar handling etter straffeloven § 317 femte ledd. Imidlertid følger det av straffeloven § 49 at en uaktsom forsøkshandling ikke er straffbar. Furuholmen blir derfor allikevel å frifinne,» heter det i dommen.

Rune Berg ble ikke ansett for å ha handlet uaktsomt: «Retten oppfatter prosesskriftene slik at Berg ikke forsøkte å skjule noe, men tvert i mot forsøkte å besvare motpartens provokasjoner så godt han kunne.»

- Strengt ansvar på advokater
- Dette er en dom som legger et meget strengt ansvar på advokater til å etterforske egne klienter før man opptar seg et oppdrag. Samtidig er min klient lettet over at han tross dette er frifunnet, sier Furuholmens forsvarer, advokat John Christian Elden, til Nettavisen.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Bergs forsvarer, advokat Truls Dramer.

Aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim, sier til Nettavisen at de vil gå nøye gjennom dommen.

- Vi må se nærmere på domspremissene for å vurdere om saken skal ankes, sier Alfheim til Nettavisen.

- Uventet
- Jeg synes resultatet er uventet, fordi jeg har vurdert bevisene i saken annerledes, legger han til.

- Aktsomhetskravet er vurdert ulikt på Furuholmen og Berg, hva er din kommentar til det?

- Det er helt naturlig, de må jo vurderes individuelt, sier Alfheim.

Skeptisk
Slik forklarte Furuholmen seg i retten 19. januar:

«Jeg står inne for alle handlinger, og jeg står inne for alle brev, og jeg har ikke hatt kunnskap om at pengene kom fra straffbare handlinger.»

Den høyprofilerte advokaten hadde ikke festet seg ved navnet David Toska da bergenseren ba om hjelp til å drive inn 5 millioner kroner fra finansakrobaten Thomas Øye våren 2002. På dette tidspunktet var Toska siktet for innbruddene ved Norsk Medisinaldepot, og i den såkalte bankbokssaken på Bryn.

Furuholmen var derfor skeptisk til jobben. Ikke bare fordi Toska var en siktet tyv, men også fordi pengene var utlånt i kontanter.

Toska formidlet lån
Påtalemyndigheten mener at Furuholmen bevisst forsøkte å drive inn de kriminelle pengene fra rederarvingen Harald Undrum. Undrum hadde kausjonert for Thomas Øye sitt lån. Øye var konkurs. Dermed hadde Toska & Co gått etter Undrum for å få pengene.

Da Toska oppsøkte Furuholmen fortalte den nå velkjente raneren at han hadde formidlet et lån til Øye. Utlåneren var en entreprenør som også møtte opp på advokatkontoret.

- Kjørte ham hardt
- Jeg kjørte ham (entreprenøren) ganske hardt på disse pengene. Jeg sa til ham at hvis det var noe ved disse pengene som ikke var riktig, så vil det være idiotisk å gå inn i en rettslig prosess. De forsikret meg om at det ikke var noe galt med pengene. Jeg så det som helt uaktuelt at han irrasjonelt og selvdestruktivt skulle be om en offentlig granskning der han kunne skyte seg selv i foten, sa Furuholmen i retten.

Etter samtale med Toska og entreprenøren, skrev Furuholmen til Harald Undrum for å høre hvordan han stilte seg til kravet mot ham.

Måtte trekke seg
- Dette var en videreføring av mine undersøkelser. Dette var ikke noe innkrevingsbrev, sa Furuholmen i retten.

Harald Undrum viste liten vilje til å ville betale pengene. Saken endte i Bærum tingrett, men Furuholmen måtte si fra seg saken fordi entreprenøren dukket opp i en annen sak der Furuholmen var involvert. Dermed kom advokat Rune Berg inn i bildet. Berg er også tiltalt i Oslo tingrett

Det hele endte med at Bærum tingrett avviste kravet mot Undrum fordi pengene stammet fra straffbare forhold. I ettertid er blant andre Undrum, Øye og Toska dømt for heleri i denne såkalte koffertsaken.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim sa at etterforskningen mot Morten Furuholmen ble utsatt fordi Furuholmen var forsvarer i Nokas-saken. Man fryktet at en siktelse mot advokaten skulle gjøre at hele Nokas-saken ville bli utsatt.