OSLO TINGRETT (Nettavisen): Den kjente artisten som er tiltalt for å ha skambanket en NRK-profil ble grillet i et langt strekk om våpenbilder politiet fant av ham på hans egen Instagram-profil.

Det var i fjor at politiet kom over våpenbildene på Instagram og iverksatte etterforsking for våpenbesittelse. Saken ble også henlagt i løpet av året.

- Den ble henlagt etter bevisets stilling. Politier har ikke fått klarhet rundt bildet som ble vist i retten, sier statsadvokat Andreas Strand til Nettavisen.

BAKGRUNN: Politiet: Kjent artist skambanket NRK-profil og sendte trusler på Instagram fire måneder senere

Video viste grov vold

Bildet er en skjermdump fra en video artisten har publisert og kontoen har 17.500 følgere.

I retten tirsdag forklarte både NRK-profilen og artisten seg om voldsepsisoden som skjedde i januar 2020 utenfor NRK-bygget på Marienlyst i Oslo.

I statsadvokat Strands innledning viste han tre videoer fra overvåkingskameraer utenfor NRK. Her var voldsepisoden sett fra tre ulike vinkler. En av videoene, like utenfor en inngangsdør, viser tydelig at artisten slår NRK-profilen med knyttet neve og sparker ham uten at han klarer å forsvare seg skikkelig.

Ingen av de involverte ønsket å se videoen da den ble vist.

I retten beklaget artisten det han hadde gjort, han henvendte seg også på et tidspunkt under sin forklaring til NRK-profilen og ba om unnskyldning og sa at han ba for ham.

- Først og fremst ønsker jeg å si, når jeg ser disse skadene, at jeg kjenner det inni meg. Det er sterkt beklagelig. Jeg husker ikke helt hva som skjedde. Siden ungdomsskolen har jeg vært mot vold. Det er ute av min naturlige karakter, sa artisten.

Senere tirsdag ble det skikkelig grilling om våpenbilder politiet har funnet på hans Instagram-konto. Både statsadvokat Strand og tingrettsdommer, Morten Bjone, stilte en rekke spørsmål.

- Har du predikert at vold og skyting ikke løser noen ting? spurte Bjone, med henvisning til at artisten selv hadde sagt akkurat dette under sin forklaring.

- Det er jo et veldig dypt spørsmål. For meg kommer det som en brå overraskelse at ting som ikke henger sammen blir dratt mot hverandre. Jeg synes barna mine en gang i fremtiden skal mestre skytevåpen for mestringens skyld. Ikke for å skyte noen, svarte artisten.

Lang sykmelding

Han sa også at han hadde gjennomført skytetrening på en skytebane i Oslo, men understreket at han aldri hadde skutt utenfor skytebane i Norge.

Strand ville også vite hvorfor artisten delte våpenbilder i sosiale medier hvis han er så motstander av vold.

- Fordi jeg er fan av serien, svarte artisten, med henvisning til den amerikanske animasjonsserien The Boondocks.

Ett av bildene som ble vist var av én av karakterene i serien med en pistol.

Ifølge tiltalen mot den kjente artisten i 20-årene slo og/eller sparket han NRK-profilen slik at han ble påført brudd i venstre kinnben som måtte fikseres med titanplate. I tillegg pådro NRK-profilen i 40-årene seg skade på følelsesnerven til mellomansiktet.

Ifølge tiltalen var den fornærmede mannen sykmeldt fra slutten av januar til slutten av april 2020.

Artisten er også tiltalt for å ha truet NRK-profilen på Instagram.

Artisten er erklært psykotisk i gjerningsøyeblikket og kan dermed ikke straffes med fengsel. Han risikerer nå en dom i tvungen psykiatrisk helsevern.

- Våpenbildene er av interesse for oss fordi det er viktig for oss å få illustrert hvor han var mentalt på dette tidspunktet hvor disse tingene skjedde. Det er også slik at retten skal ta stilling til om det er grunn til bekymring for hans adferd i fremtiden, sier Strand.

- Når man skal vurdere gjentakelsesfare, altså fare for at det skjer alvorlige hendelser på grunn av en sykdom, vil man foreta en bred vurdering hvor man inntar alle indikatorer for at det kan skje noe alvorlig. Alt er relevant. Man går ganske bredt ut når man skal vurdere den gjentakelsesfaren.

Forsvarer: - Ikke gjentakelsesfare

- Artisten sier selv at han tar avstand fra vold.

- Jeg ønsker å komme til bunns i hva han egentlig mener med dette, rett og slett.

Under sin forklaring sa artisten at våpenet var plombert og bare ble brukt til kunstneriske formål.

- Det er begrensninger knyttet til det, men det er ikke noe politiet har etterforsket i særlig grad. Det er derfor vanskelig for meg å mene noe bestemt om denne konkrete situasjonen.

- Blir trusselposten mer alvorlig dersom man avdekker gjentakelsesfare ved våpenbruk?

- Hvis man har en berettiget frykt om at våpenbruk kan bli aktuelt er man bekymret for det. Det er klart. Det må man jo ta stilling til om det er grunnlag for en slik frykt.

Artistens forsvarer, Ida Andenæs, er ikke uventet sterkt uenig i at det foreligger en gjentakelsesfare for at det kan skje noe alvorlig.

- Slik jeg ser det er påtalemyndighetens poeng å vise et helhetsbilde, men jeg kan ikke se den store relevansen i våpenbildene. Men det blir opp til retten å vurdere, sier Andenæs til Nettavisen.

- Vår anførsel er at vilkårene om overføring til tvungen psykisk helsevern ikke er oppfylt. I det ligget det at man ikke ser at det er en gjentakelsesfare her.

- Hvilken signaleffekt gir det at din klient legger ut disse våpenbildene og -videoene?

- Det skal jeg ikke mene så mye om, avslutter Andenæs.

NRK-profilens bistandsadvokat, Mathias Tadesse Gebremichael, sier at våpenbildene ikke er relevante for hans klients sak.

- Vi har ikke bygget våre erstatningskrav eller sak rundt de bildene.