- Vi har hatt en periode med stor smittespredning, faktisk den største noensinne, men nå ser vi tydelige tegn på at smitte og sykehusinnleggelser går ned igjen. Det vi ser nå er at de som før med covid-19 har høy alder og underliggende sykdommer, sa Kjerkol innledningsvis.

Les også: FHI med nye korona-scenarioer for de neste månedene

- Per i dag er trusselen fra covid-19 liten, men vi skal leve med det. Og det spesifikke rådet om å bli hjemme i fire dager, det oppheves. Fra nå av vil faglige råd overlates til Folkehelseinstituttet. Men pandemien er på ingen måte over. Det er stor usikkerhet om smitteutviskingen, hvilke virusvarianter vi kan møte og når en ny variant kan oppstå. Derfor er det fortsatt behov for god overvåking og beredskap, sånn at en uheldig utvikling kan oppdages, vurderes og håndteres tidlig, la hun til.

Uforutsette hendelser

Kjerkol opplyste at uforutsette hendelser som krigen i Ukraina, også kan reflekteres senere ved at det kan komme nye uforutsette hendelser i form av en ny smittebølge og ny variant.

- Det kan være grunnlag for strenge tiltak igjen da, sa helse- og omsorgsministeren.

Hun var klar på at regjeringens koronahåndtering må være dynamisk.

- Vi må tilpasse oss nye hendelser, som for eksempel en ny helsekrise ved migrasjon, sa Kjerkol.

Helse- og omsorgsministeren fortalte til Stortinget at vi ikke kan utelukke en alvorlig situasjon til høsten.

- Akkurat nå er det imidlertid lite sannsynligvis, sa Kjerkol til forsamlingen.

Sentralt tiltak

Helse- og omsorgsministeren opplyste at det viktigste fremover blir en offensiv vaksinestrategi. Hun poengterte at det fortsatt er mange nordmenn som ikke har tatt en oppfriskningsdose.

- Det blir et helt sentralt tiltak for å stanse nye trusler mot helsen. Kommunen kan organisere vaksinasjon som de finner hensiktsmessig for at de oppnår høyest mulig vaksinasjonsgrad, understreket Kjerkol.

Les også: Alle over 65 år i Sverige tilbys en fjerde vaksinedose: «Vurderes fortløpende» i Norge

- Før neste vinter kan det komme en anbefaling fra FHI om å tilby eldre og risikogrupper en fjerde vaksinedose, la hun til.

Kjerkol kunne også garantere for at kommunene vil kompenseres for økte utgifter på grunn av økt beredskap,

- Det forutsettes at kommunene har beredskapslager for smittevernutstyr, fortalte helse- og omsorgsministeren.

Kjerkol understreket at pandemien ikke er over i Norge før den er over globalt, og at vi derfor må leve med dette viruset fremover.

Bør styrke pandemi-kapasiteten

Helsevesenets kapasitet til å håndtere en pandemi bør styrkes, mener Holden-gruppen, som la fram sin koronarapport samtidig som Kjerkol var på talerstolen på Stortinget.

- Ved en ny virusvariant vil det være stor usikkerhet om fremtidig smitteutvikling. Dersom man skal forhindre overbelastning av helsevesenet, vil det kunne kreve tidlig bruk av omfattende kontaktreduserende tiltak. Det vil gi stor tiltaksbyrde, også i situasjoner der det i ettertid vil være klart at slike tiltak ikke var nødvendige. For å dempe behovet for tidlige tiltak ved stor usikkerhet, må helsevesenet være forberedt på et høyt antall behandlingstrengende pasienter, langt utover den normale kapasiteten, heter det i rapportens hovedkonklusjon.

Helsevesenets kapasitet til å håndtere en pandemi bør altså styrkes betydelig, heter det videre.

- Det krever bedre evne til å behandle en stor økning i antall pasienter på en forsvarlig måte. Bruk av ekstra personell og overtid, samt omdisponering av personell ved nedskalering av elektiv behandling, er sentralt, mener utvalget.

1,5 måned med gjenåpning

I midten av februar ble landet gjenåpnet ved at smitteverntiltakene ble fjernet. Regjeringen la imidlertid ikke koronahåndteringen i «skuffen». På gjenåpnings-pressekonferansen pakket statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) munnbindet på innerlomma og påpekte at munnbindet nå er i beredskap. Når eller om nye tiltak vil bli gjeninnført i fremtiden, var også umulig å svare på der og da, ifølge statsministeren.

Les også: Etterlyser vaksine-svar fra myndighetene: - Det haster

I slutten av mars sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg at man forventer en ny bølge om noen måneder.

- Vi har samtidig grunn til å vente en ny bølge med covid-19, trolig til høsten eller vinteren, og det kan også hende vi ser en ny bølge av en ny variant allerede i sommerhalvåret. Det er også mulig at epidemien vil fortsette på et mellomlavt nivå gjennom sommeren, sa FHI-direktøren i FHIs siste risikovurdering.