I debatten om gjengvold i Oslo er det mange lag å ta tak i. Tiltak må absolutt drøftes, både de med kortsiktig virkning (for å stoppe de aktive voldsutøverne) og mer langsiktige og preventive tiltak (for å hindre at det neste, spirende kullet følger i samme spor).

Så, hvor starter vi? Et sted kan være å løfte debatten ut av de politiske skyttegravene og se nøyere på kjønnsaspektet. Vi vet at kjønnsroller lever i beste velgående, også her i Norge - et av verdens mest likestilte land. Vi vet at barn ned i barnehagealder puttes inn i bokser, der de møter forventinger til oppførsel og atferd kun i kraft av sitt kjønn.

De tradisjonelle kjønnsbildene lever fortsatt

I en sak fra 2012 pekes det på at vi har lært at det er ok at jenter leker med biler, at gutter leker med dukker og at jenter med Kaptein Sabeltann-hatt og prinsessekjole er et vanlig syn.

Samtidig ser vi ikke så ofte gutter utkledt som Tingeling. Skjer dette vil noen smile av synet og sette tommelen opp, mens andre blir bekymret for barnets kjønnsidentitet.

Konklusjonen er at det i barnehage og skole gjøres lite for å få bukt med tradisjonelle kjønnsbilder, og at kommunene som kontrollorgan gjør lite for å følge opp (se forskning.no).

Ser man på nyere rapporter er det lite som vitner om at dette er endret i særlig stor grad. En studie fra 2017 viste at barnehageansatte forventer at guttene skal være fysiske og aktive i leken, mens jentene i større grad skal være stille og rolige (Tracking gender in kindergarten).

Sosioøkonomiske faktorer

Skal vi tro på den gjengse kommentarfelt-debattant handler volden kun om innvandring og dårlig integrering. Lytter man til fagfolk kommer det også tydelig frem at sosioøkonomiske faktorer spiller en stor rolle.

I miljøer der det skorter på trygge, stabile og voksne rollemodeller søker man en annen form for tilhørighet.

Det er ingen tvil om at det er sammenheng mellom sosioøkonomiske faktorer, hvilke bydeler som har trygge fritidstilbud og hvor kriminelle miljøer er mer utpreget. Der alt handler om hvem som er de kule gutta, de sterkeste gutta. Dette er ikke noe nytt.

Det veldig få snakker om er kjønnsroller

Diskusjonen rundt tiltak for å få ned volden er forunderlig fri for kjønnsrolleproblematikken.

Fritidsklubber er kjempebra, og uten tvil svært viktig, men tiltak mot kjønnsroller må starte allerede i barnehagen - og fritidsklubbene bør ha et uttalt fokus på dette. Det hersker uenighet om jenter og gutter «tvinges» inn i kjønnsroller, men enten de tvinges eller ei må vi tørre å ta med i betraktningen at disse problemene i all hovedsak gjelder for ett kjønn. Kun da kan vi komme nærmere en løsning på problemet.

Kjønn er absolutt ikke den eneste, og kanskje heller ikke den viktigste faktoren - men jeg tror vi gjør samfunnet en bjørnetjeneste ved å stikke hodet i sanden og ignorere at kjønnsroller har en stor betydning.

Det nye byrådet presenterte nylig sin nye plan for utviklingen i Oslo. Det skal for eksempel ikke serveres kjøtt på skolene.

Hva med å slutte å servere barna utdaterte kjønnsroller og giftig maskulinitet også?