*Nettavisen* Nyheter.

Kjøper gruvedrift

Nordic Mining som skal skilles ut fra Rocksource har vært i vårt naboland og handlet gruveselskap som har virksomhet i Norge. Les mer her:

19.05.08 00:14

Nordic Mining som skal utfisjoners fra Rocksource melder i dag at de har inngått avtale om erverv av 53,7 prosent av aksjene i det svenske gruveselskapet Gexco og alle aksjene i MoMin AS.Hovedaksjonærer i Gexco er også hovedaksjonærer i MoMin.Motivet for kjøpene er å styrke Nordic Minings virksomhet, samt å skape et grunnlag for et større teknologisk fokusert gruveselskap, opplyser selskapet i meldingen.Verdtsettelesen

I forbindelse med kjøpet har man lagt til grunn at Nordic Mining er verdt 105 millioner kroner. Gexco er blitt verdtsatt til 218 millioner kroner, mens MoMin har en verdi på 60 millioner kroner.En verdi på 105 millioner kroner for Nordic Mining tilsvarer 6,97 pr aksje i selskapet. En verdi på 218 millioner gir 0,60 kroner eller rundt 0,71 svenske kroner pr aksje i Gexco etter full utvanning.Avtalene gjennomføres ved utstedelse av nye aksjer i Nordic Mining. Til aksjonærene i MoMin utstedes 8.608.321 aksjer i Nordic Mining. Til aksjonærene i Gexco utstedes 1 aksje i Nordic Mining for hver 11,73 aksjer i Gexco.Nordic Mining vil så snart det lar seg gjennomføre fremsette et offentlig bud på


samtlige av aksjene og utestående opsjoner i Gexco til samme bytteforhold og øvrige vilkår som Gexcos hovedaksjonærer har akseptert.Nordic Mining har som mål å bli notert parallelt på Oslo Børs og på Nordic Growth Market i Stockholm. Avtalene forutsetter godkjenning av generalforsamlingen i Nordic Mining i mai 2006.Kommentarene

- Avtalene er et viktig første skritt i den strategiske utviklingen av Nordic Minings virksomhet spesielt innen gull og basemetaller og tilfører selskapet verdifull kompetanse på leting etter og produksjon av metaller uttaler Ivar S. Fossum, kommende konsernsjef i Nordic Mining.- Vi har hatt en meget bra utvikling i Gexco de siste år. Nordic Mining tilbyr en spennende kombinasjon av teknologi og kompetanse som øker mulighetene for å lykkes videre, sier Jon Fangel, adm.direktør i Gexco.- EM Teknologien som Nordic Mining har rettigheter til kan være et viktig bidrag til å kartlegge selskapets ressurstilgang i Mofjellet. Jeg ser for meg at gruvebyen Mo i Rana igjen kan komme på gruvekartet, sier adm.dir. i MoMin, Trond Refseth.- At Nordic Mining nå gjennomfører flere transaksjoner som danner basis for et større teknologisk fokusert gruveselskap viser at fisjonen av mineralområdet var riktig for Rocksource og Rocksources aksjonærer, uttaler Trygve Pedersen, konstituert adm.direktør i Rocksource.Om Gexco

Gexcos virksomhet er hovedsaklig å lete etter og utvinne gull i Norge, og selskapet har gjennom sitt heleide norske datterselskap Bindal Gruver AS tilgang til antatte ressurser på 15 tonn gull i Bindal i Nordland Fylke.Gexco vil starte prøveproduksjon av gull i Bindal denne sommeren og har tillatelse til å bryte opptil 10 000 tonn malm under en prøvedriftsfase. Virksomheten i 2006 planlegges å omfatte blant annet anrikning av malm og fortsatt prospektering i Bindalen.Gexco er notert på Nordic Growth Market (NGM) børsen i Sverige og har rundt 3.500 aksjonærer. Totalt har selskapet, etter full utvanning 366 742 084 aksjer utestående. Børsverdien var den 13. mars 2006 205 millioner svenske kroner.Om MoMin

MoMins virksomhet er å lete, påvise og utvinne basismetaller og edelmetaller. Selskapet har en gruve i Mofjellet og har rettigheter til interessante prospekter hvor det letes etter gull, sølv, sink, kobber og bly. Selskapet utøver i dag sin virksomhet fra Mo i Rana.Etter konsolideringer på eiersiden har selskapet fullført et kjerneboringsprogram for 2005. Programmet har vært av sonderende karakter: Både for å finne ut mer om foldestruktur og mineralisering, samt for å lokalisere nye malmforekomster.Lab-analyser og logging av borekjerner fra 2005 viser at selskapet har lokalisert en dypstruktur ca 340 m under gruvas laveste nivå. Dette gir lovende signaler for videre boringer. Foldestrukturen viser seg å være slik strukturgeolog Mogens Marker tidligere har påpekt i sin doktoravhandling. Boringen er understøttet av EM-målinger utført av Boliden i 2005.Boringer sentralt i gruva viser høye sink-verdier i tillegg til interessante verdier av gull, sølv, bly og kobber. Det mest interessante med dette området er at det er lite utdrevet. Dette skyldes den gamle jernbanetunnelen som skjærer store deler av gruveområdet. I dag er drift i denne tunnelen nedlagt og området er nå tilgjengelig for undersøkelse og eventuelt gruvedrift. Tunnelen gir et ypperlig ståsted for videre boringer. Gjennomgang av data fra boringer utført i vestgruva, viser interessante funn av basemetaller.Selskapet har tatt vare på gjenstående arkivmateriell fra det gamle verket i Åga. Her er det funnet mye materiale som har stor betydning, og som vil spare selskapet for store prospekteringsutgifter.For 2006 er det igangsatt kjerneboring for å vurdere dypstrukturen for påvisning av sink, bly og kobber. Det vil også bli foretatt kjerneboring i mineralisert sideberg. Totalt vil det bli boret ca 2500 meter. Årets program vil gi Momin et grunnlag for ressursevaluering og en lønnsomhetsstudie.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.