Gå til sidens hovedinnhold

- Kjøpet av Edda strider mot loven

- Kjøpet strider mot de regionale, men ikke de nasjonale grensene, sier Medietilsynet.

Medietilsynet har lagt fram et høringsnotat der de har vurdert om A-pressens kjøp av Edda Media strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven. Her kommer det frem at kjøpet strider mot lokale, men ikke nasjonale grenser.

- Vi sender nå notatet ut på høring og vi har vurdert om kjøpet strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven. Vår foreløpige vurdering er at kjøpet strider mot de regionale, men ikke de nasjonale grensene, sier Tom Thoresen, direktør for Medietilsynet.

Medietilsynet har i høringsnotatet foreløpig kommet til at A-pressen etter oppkjøpet av Edda Media får en betydelig eierstilling i medieregionene øst og vest for Oslofjorden. A-pressen vil da eie 14 av 17 aviser i medieregionen Østviken, og 23 av 29 aviser i medieregionen Vestviken, det tilsvarer henholdsvis 87,6 og 73,6 prosent av avisopplaget i regionene. Etter medieeierskapsloven vil det foreligge en betydelig eierstilling regionalt ved en kontroll av 60 prosent eller mer av det totale avisopplaget i regionen.

- Positivt
A-Pressens konsernsjef er fornøyd.

- Vi opplever det som positivt når Medietilsynet sier vårt kjøp av Edda Media ikke bryter lovens nasjonale eierskapsbegrensninger, sier A-pressens konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i en kommentar til tilsynets høringsnotat om kjøpet.

Medietilsynets påpeking av at det nye selskapet har en eierandel over terskelverdiene i Østviken og Vestviken er Eriksen ikke overrasket over.

I tillegg har Medietilsynet foreløpig vurdert det slik at oppkjøpet strider mot formålet i medieeierskapsloven.

- A-pressen blir en sterk og dominerende aktør i regionene Øst- og Vestviken. Dette kan føre til at de reelle ytringsmulighetene og mediemangfoldet blir svekket, sier Tom Thoresen.

Høringsnotatet inneholder en fremstilling av sakens faktiske sider og en vurdering av de rettslige problemstillingene som reises.

- Alle som har interesse for saken er velkommen til å uttale seg. De som uttaler seg står selvsagt fritt til å kommentere andre sider av saken enn de som er spesielt nevnt i notatet, sier Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet.

Kan gripe inn
Medieeierskapsloven gir Medietilsynet adgang til å gripe inn mot oppkjøp av hele eller deler av et medieforetak. For sterk eierkonsentrasjon i mediene kan føre til at de reelle ytringsmulighetene og mediemangfoldet blir svekket.

- Derimot er vi uenige i at dette i seg selv gir et grunnlag for inngrep mot kjøpet. Prosessen er på et tidlig stadium og vi regner med at den videre behandlingen vil bringe Medietilsynet til samme konklusjon, sier Eriksen.

For at tilsynet skal kunne gripe inn må to vilkår være oppfylt. For det første må den som overtar eierandelen, alene eller i samarbeid med andre, ha eller få en betydelig eierstilling i mediemarkedet nasjonalt eller regionalt. For det andre må denne eierstillingen være i strid med lovens formål om å fremme ytringsfriheten, de reelle ytringsmuligheter og et allsidig medietilbud.

Medieeierskapsloven bygger på et føre var-prinsipp. Loven skal forhindre at eierskapet i mediene blir samlet på så få hender at ytrings- og informasjonsfriheten svekkes i for stor grad.

- Vi anser synspunktene i høringsnotatet som en normal del av saksbehandlingen. Nå skal vi gå gjennom dokumentet grundig og deretter utdype vårt syn på ulike problemstillinger overfor Medietilsynet. Vi skal bidra med gode innspill i høringsprosessen og vil fortsette dialogen med tilsynet. Vi har tillit til at det som kommer fram i høringsrunden vil resultere i at Medietilsynet finner at det ikke er grunnlag for å gripe inn mot kjøpet, sier Thor Gjermund Eriksen.

A-pressen og Thor Gjermund Eriksen kjøpte Eddda for 1,7 milliarder kroner. Går oppkjøpet gjennom vil det gir et nytt storkonsern med 4.500 ansatte. Edda har vært på utenlandske hender siden Mecom kjøpte daværende Orkla Media i juni 2006, til tross for sterk motstand fra ansatte og tillitsvalgte i de norske bedriftene.

Reklame

NÅ: Stort salg på sport og friluft

Kommentarer til denne saken