Kjøpte 150 griser, så lot han dem sulte langsomt ihjel

136 griser døde etter at den 31 år gamle vordende bonden ikke tok vare på dyrene.

136 griser døde etter at den 31 år gamle vordende bonden ikke tok vare på dyrene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mattilsynet møtt av et grusomt syn.

21.08.12 23:02

En 31 år gammel mann fra Lofoten er i Lofoten tingrett dømt til 100 dagers ubetinget fengsel for sultefôring og vanskjøtsel av grisene sine. Videre har han fått forbud mot å drive aktiviteter omfattet av dyrevelferdsloven i hele 15 år fremover i tid, skriver Nordlys.

Mannen kjøpte 150 griser i midten av april. Vanskjøtselen skal ha startet umiddelbart etter kjøpet, og fortsatt i knappe to måneder frem til Mattilsynet kom på inspeksjon 8. juni etter tips om forholdene på gården.

Møtt av grusomt syn
I løpet av denne perioden, fra 18. april til 8. juni skal mannen ha unnlatt å gi dyrene tilstrekkelig mat og vann, unnlatt å beskytte dyrene, unnlatt å gi skadde dyr forsvarlig behandling og nødvendig avlivning.

Som resultat av denne vanskjøtselen var det et grusomt syn som møtte Mattilsynet da de kom på inspeksjon.

«Ved inspeksjon fra Mattilsynet 8. juni 2011 ble det observert om lag 25 døde griser og rester av griser i en grisebinge som helt eller delvis var tildekket av gjørme. 12 levende griser i bingen var sterkt medtatt. Av disse var en tungpustet og døende, en hadde brekt fot, en hadde et stort sår på innsiden av en fremfot, en var spesielt avmagret, og grisene hadde avbitte haler, hvorav noen hadde avbitte ører, sår og byller. Minst èn av fôrautomatene var tildekket av gjørme og vann i bunnen, og med en død gris oppi, slik at det ikke kunne hentes ut mat av automaten. To andre griser hadde tilgang til en annen del av fjøset hvor det lå lemmer, bein- og skinnrester av gris, og hvor det i fôrautomaten var gammelt muglet kraftfôr. Utenfor fjøset hadde grisene tilgang til en sandhaug med delvis nedgravde grisekadavre. Av de 150 grisene han hadde, døde 136 dyr. De øvrige 14 ble avlivet av Mattilsynet.», heter i dommen fra Lofoten tingrett.

Av de 14 overlevende dyrene, skal flere av disse ha spist på sine døde artsfrender. Alle de gjenlevende dyrene var i en så elendig forfatning at det ikke var noen annen utvei enn avlivning.

Sjeldent sterke ordelag
Retten beskriver dyretragedien i sjeldent sterke ordelag i domsavgjørelsen:

«Tiltalte har utvist en total likegyldighet overfor egne dyr. Han har med sin unnlatelse utvilsomt og med vitende påført dyrene store smerter og lidelser. Etter det retten har brakt på det rene, savner saken sidestykke hva gjelder omfang i kombinasjon med utvist skyld.»

«Dyrene var mer eller mindre overlatt til seg selv, noe som med tiden resulterte i intet mindre enn en dyretragedie.», heter det i dommen.

Retten har heller ikke fattet lit til tiltaltes forklaringer. Blant annet skal han ha påstått at fugler hadde fløyet inn med deler av de mange knoklene som ble funnet på gården, samt forklart at 70 av grisene skal ha druknet som følge av en lekk vannslange. Disse forklaringen skal retten ha avfeid som helt uten troverdighet, og det ble heller ikke funnet noen tegn på at noen av grisene hadde omkommet som en følge av drukning.

Skjerpet straff
I utgangspunktet hadde aktor i saken bedt om 60 dagers fengsel, mens forsvarer la ned påstand om at tiltalte anses på mildest mulig måte. Retten anså derimot at saken var såpass alvorlig og overtredelsen såpass grov, at de valgte å idømme mannen 100 dager i fengsel, samt å forby mannen å drive med noen som helst form for dyrehold i 15 år fremover i tid.

Les andre saker fra Nordlys her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.