Gå til sidens hovedinnhold

Kjøpte tomt for seks millioner

Kirken skal bygges for innsamlete midler og er avhengig av å få dispensasjon fra parkeringsnormen.

MORTENSRUD: Tomten ligger mellom Helga Vaneks vei og Dalsåsen og er 7,5 mål stor. Den ble kjøpt av Oslo katolske bispedømme. Selger var Obos og kjøpesummen seks millioner kroner.


Det er planlagt kirke, kirketårn, menighetshus og parkeringsanlegg på tomten. Foreløpig er planene kun på idéstadiet og det er svært usikkert når en katolsk kirke kan stå klar.

Utfordrende p-plasser

Det har allerede vært en rekke møter mellom menigheten og Plan- og bygningsetaten.

Sommeren 2012 ble det også gjennomført arkeologisk registrering på tomten.

Utbyggingen forutsetter en dispensasjon fra parkeringsnormen. Det er gjort forsøk på å inngå avtaler for leie av plasser i området, men disse har ikke ført fram.

Det foreligger nå to alternativer. Det ene alternativet innebærer en kirke med parkeringsanlegg under med plass til 30 biler. Det andre forslaget går ut på å lage et parkeringsanlegg i flere etasjer under kirken. Sistnevnte alternativ er langt mer kostbart. Kirken skal bygges ved hjelp av innsamlete midler og i planskissen fremgår det at Den katolske kirken håper på en dispensasjon fra parkeringsnormen

– Store utgifter til et p-anlegg vil ventelig kullkaste initiativet med å bygge katolsk kirke på Mortensrud, skriver menigheten i planskissen.

Svartedauden

På tomten ligger i dag Mortensrud gård som antas å være fra før Svartedauden (1349). Våningshuset brukes i dag til aktivitetssenter for Mortensrud Røde Kors. I planskissen fremgår det at våningshuset, som er verneverdig, fortsatt skal fremstå som tunets smykke.

Låven, som ble oppført etter krigen, brant ned i 2004 og alle spor etter den er fjernet.

Som en låve

Tomten har en del utfordringer knyttet til støy fra E6 og det ses på muligheten til å bruke byggene til å skjerme for noe av støyen.

En kirke vil bli plassert på samme sted som den tidligere låven og bebyggelsen skal i materialbruk og uttrykk ha referanser til det tidligere bygget. Dette betyr at kirkens arkitektur må uttrykke seg omtrent som en låve.

Kirkebygget er foreslått med en gesimshøyde tilsvarende 2,5-3 etasjer mot Helga Vaneks vei og 1-1,5 etasjer mot tunet. Kirketårnet er planlagt til å ruge 13,5 meter over terrenget.

Religiøst sentrum

Mortensrud kommer til å bli et religiøst «sentrum» i Oslo. Den norske kirke (Mortensrud kirke), Oslo Søndre Frikirke (Senter Syd) og Søndre Nordstrand Muslimske Senter (holder midlertidig til i plasthallen, men planlegger moské) er allerede på plass. En katolsk kirke blir i så fall et siste religiøst tilskudd.

Reklame

Oppdateres daglig: 10 kupp du gjør i dag