OSLO (Nettavisen): Over 15.600 personer har så langt skrevet under på et opprop om obligatorisk kameraovervåking i slakterier og slaktebiler i Norge og at opptakene blir offentlig tilgjengelig.

Administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund sier ja til økt bruk av kameraovervåking, men at det må være et verktøy for bransjen og tilsynsmyndigheter - ikke for alle og enhver.

- Vi er ikke der at vi tror slik kameraovervåking kan være offentlig tilgjengelig. Kameraovervåking har mange sider ved seg. Vi ser ikke for oss at det skal være et webkamera som ligger åpent ute. Vi må rette oss etter EUs personvernforordning og lover og regler som Datatilsynet forvalter. Derimot er vi åpne for at dette kan brukes som et verktøy og et supplement for å sikre at ting skjer som de skal, og også at dette materialet kan deles med Mattilsynet, sier Juul-Hansen til Nettavisen.

På teppet hos landbruksministeren

Han sier at bransjen selv nå ser på disse mulighetene. Onsdag er de kalt inn til et møte med landbruksminister Olaug Vervik Bollestad, som har uttalt at hun ble opprørt og sint etter å ha sett NRK Brennpunkt-dokumentaren om uakseptable forhold i norsk svineproduksjon.

Bollestad skal møte næringen og Mattilsynet for å diskutere hvilke tiltak som kan settes inn for å sikre at alle norske kjøttprodusenter behandler dyrene bra.

- Det viktigste tiltaket, slik jeg ser det, er de dyrevelferdsprogrammene vi har satt i gang og som startet opp etter Mattilsynets avsløringer i Rogaland for noen år siden. Det førte til et stort arbeid for å få bedre systemer og rutiner og bedre dyrevelferden. Dette er systemer som er oppe og går, og vi mener dette er det beste verktøyet til å sikre tilliten mellom forbrukere og næring. Disse systemene sikrer blant annet at alle større svinebesetninger skal ha minst tre årlige veterinærbesøk for å påse at dyrehelsen og dyrevelferd blir ivaretatt.

- Var det representativt det vi fikk se i NRK Brennpunkt-dokumentaren?

- Vi så det vi så, og det skal ikke skje. Da spiller det ingen rolle at næringen ikke kjenner seg igjen. Vi må ta tak i dette, sier Juul-Hansen.

- Kamera supplement

Direktøren i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund påpeker videre at Mattilsynet skal være til stede på slakteriene i dag når det kommer inn dyr.

- Vi har en sterk tilstedeværelse fra Mattilsynet i dag, men vi ser at kameraovervåking vil være et supplement som et verktøy for industrien og tilsynsmyndigheter, sier Juul-Hansen.