Gå til sidens hovedinnhold

Klar over skatteproblemer

Skattedirektoratet innrømmer forskjellsbehandling.

Riksrevisjonen la torsdag frem en rapport hvor skatteetaten kritiseres for manglende kontroll med grunnlagsdata og for at lokale skattekontorer behandler like saker ulikt.

Riksrevisjonen hadde konstruert seks saker som ble forelagt 20 lokale skattekontoret samt Skattedirektoratet sentralt. Det viste seg at svarene varierte kraftig.

Les mer: Avdekker skattelotto

Forvirringen ble ikke mindre da Skattebetalerforeningen overfor NA24 fremholdt at også Skattedirektoratets «fasit» var villedende i det ene tilfellet.

Les mer: Full forvirring om skatt

Nå medgir Skattedirektoratet at det er et problem at like saker ikke alltid behandles likt.

- Vi har vært klar over det Riksrevisjonen påpeker, at det forekommer at saker ikke blir behandlet likt. Mange tilfeller har behov for skjønnsmessige vurderinger, noe som gjør arbeidet med likebehandling utfordrende, sier avdelingsdirektør Øivind Strømme til NA24.

Han påpeker at skatteetaten har internkontroll-rutiner som skal fange opp ulik praksis i og mellom de ulike regionene.

Riksrevisor Jørgen Kosmo påpekte under fremleggelse av rapporten torsdag at det nå var gått lang tid siden skatteetaten ble omorganisert og hensikten blant annet var å sikre mer likebehandling.

- Omorganiseringen til etaten gjør at ting ligger til rette for større grad av likebehandling. Dialogen mellom enhetene har blitt forenklet og vi har en tettere fagdialog nå når vi er organisert med færre enheter enn tidligere, sier Strømme, og fortsetter:

- Skattytere skal ikke være redd for å bli behandlet ulikt. Vi vil gjøre vårt ytterste for at dette ikke skal forekomme. Generelt så er kvaliteten på ligningen meget god. Vi skal imidlertid arbeide for å bli enda bedre i vår interne dialog, styrke kompetansen og bidra til å forenkle regler der dette er mulig.

Kommentarer til denne saken