Gå til sidens hovedinnhold

Klare til innsats

Et nytt ungdomsråd har blitt formet i Bydel Østensjø og skal jobbe for ungdom i bydelen de neste to årene.

ØSTENSJØ: Femten ungdommer er valgt. Første samling i år skjedde i forrige uke. Og det er nye kampsaker som er viktige for de unge.
Fritidsklubber har blitt litt uinteressant så jeg har lyst til å få til tiltak så folk ikke henger og slenger, men blir mer aktive. Som å få til en volleyball-bane for eksempel, sier Martin Jeevan Sætre (16) fra Bøler. Han har sittet i ungdomsrådet tidligere og vet hva det dreier seg om.
De "gamle" i rådet forsikrer de ferske representanten om at det er mange erfaringer å høste i jobben.
Det er veldig lærerikt. Man lærer å sitt på et møte og lese et sakskart. Også lærer man å stå for egne meninger, sier Mette Jesperud Kittelsen (14) fra Skøyenåsen. Lise Weltzien (16) håper rådet får like mye midler til fordeling som i fjor. I tillegg er hun interessert i å lære av ungdomsråd andre steder.
Jeg vil jobbe for å få til en utvekslingstud med ungdomsråd i andre land. Det er interessant å se hvordan de jobber og hva de får til. Jeg er sikker på at det vil være veldig lærerikt, sier hun.

Tidligere satt ungdomsrådet i bydelen bare i ett år. Dette ble endret i år til to år fordi det tar tid å innarbeide seg i rådet. Dessuten er det krevende å rekruttere nye hver eneste vår. De unge representantene er hentet fra elevrådene ved de lokale skolene, fritidsklubbene, idrettslagene. Tydelig var det ved årets første møte at jentene er mer engasjert enn guttene. Av de 13 fremmøtte var hele ti stykker jenter.

Reklame

Sjekk ut Nettavisens eksklusive grillpakker: Den amerikanske grillpakken og den moderne grillpakken