Gå til sidens hovedinnhold

- Kleppa er frekk

Samferdselsministeren mener at «nullvisjonen» er realistisk.

- Ja.

Det var Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas klare svar da hun mandag morgen på P2s Politisk Kvarter ble utfordret på om den såkalte «nullvisjonen» er realistisk.

«Nullvisjonen» er en «en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade», og ligger til grunn for norsk samferdselspolitikk.

Krever mer midtdelere
I kjølvannet av den tragiske trafikkulykken som kostet fem menneskeliv i helga, har Høyre gått ut og kritisert regjeringen for å bygge altfor lite med midtdelere - et trafikksikkerhetstiltak alle er enige om at sparer liv i trafikken.

Les også: - Denne massakren kan ikke fortsette

Det er i Norge et behov for rundt 750 kilometer med midtdelere på de mest ulykkesutsatte veiene. I 2010 ble det derimot bygget rundt 14 kilometer, og i år er det budsjettert med rundt 33 kilometer nye midtdelere.

Midtdelere har vært etterlyst på ulykkesveien Troms i mange år, men har ikke vært prioritert fordi trafikkmengden på veien har vært for liten.

- Frekk
- Hvis statsråden fortsatt mener at nullvisjonen gjelder, da mener jeg at hun er frekk, sier nestleder i Stortingets transportkomité Bård Hoksrud (Frp) til Nettavisen.

- Det faller ned et ganske stort passasjerfly i året når det kommer til trafikkdrepte hvert år, sier han retorisk.

- Kan redde 100 liv i året
Ifølge Hoksrud må det settes av 5-6 milliarder kroner for å få dekket midtdelerbehovet på de viktigste strekningene i Norge. Det tror han kan bygges i løpet av et par år, og vil kunne redde 80-100 liv hvert år.

- Når man ikke klarer å få på plass disse pengene en gang, så kan man ikke fortsette å snakke om at en har visjoner. I går kveld var det igjen en lastebil i Bamle som mistet kontrollen... hadde det kommet en bil imot, så hadde den vært most. Jeg synes det er frekt å snakke om en visjon, og så gjør man så lite for å komme dit, sier Hoksrud.

Les også: - Det er ulønnsomt å bygge mer vei og flere midtdelere

Rekord - men liten rekord
2010 var det beste året i moderne historie når det gjelder antall drepte i trafikken, og blir fremhevet av både regjeringen og opposisjonen som noe positivt. Hoksrud mener at det er grunn til å være edruelige med tanke på disse tallene.

Les også: Fortsatt nedgang i antall trafikkdrepte

- Det er kjempebra med nye bunnoteringer, men det var vel to bedre enn året før, og ser vi på denne måneden vi er inne i når så vil den være helt forferdelig, sier Hoksrud.

- Regjeringen har ingen tanker om hvordan en faktisk skal få antall drepte ned til null, slik de mener er realistisk, men bare hvordan en skal redusere tallet fra år til år.

Men selv om en skulle bygge så mange midtdelere som det er behov for, vil en maksimalt klare å halvere antall trafikkdrepte. Ifølge samferdselsminister Kleppa dør rundt halvparten som en konsekvens av førerfeil og rus.

Ifølge regjeringens egen plan skal en takle dette ved blant annet innføring fartssperrer på toppfart og fartsgrense, alkolås, avstandsmåler og «intelligent fartskontroll».

Det har ikke lykkes Nettavisen å få tak i Samferdselsdepartementet mandag morgen for en kommentar om hvordan nullvisjonen kan oppnås.

Kommentarer til denne saken