- Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa er sykmeldt i to uker, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

- Sykmeldingen skyldes ettervirkninger som følge av fallulykken for to uker siden, står det videre.

Kleppa ble også sykmeldt i begynnelsen av desember i en uke på grunn av fallulykken.

I statsrådens fravær blir det daglige arbeidet i departementet ledet av statssekretær Erik Lahnstein.