Gå til sidens hovedinnhold

Klespoliti og moralpoliti

Kristin Halvorsen vil la kommunene forby skaut i skolen. Ønsker hun å bli klespoliti?

Unge muslimske jenter har det ikke lett, der de må manøvrere mellom det islamske gammelmanns moralpolitiet på Grønland og norske politikere som leker klespoliti.

- Utdanningsministeren burde være mer opptatt av lærdommen inne i hodet, enn klesplagget oppå, sier Høyres avtroppende nestleder Erling Lae til Dagsavisen.

Lae kårer Kristin Halvorsens utspill som «ett av de dummeste utslag av dobbeltmoral og snerpete formynderholdning på lenge».

Det er å ta hardt i, for trolig er Kristin Halvorsen velment i sitt engasjement. Men likevel går hun altfor langt i å begrense enkeltpersoners rett til å ha på seg hva man vil innenfor rimelighetens grenser.

For det første er det stor variasjon i klesdrakter og hodeplagg i den muslimske verden. Når kvinner tvinges til å gå i heldekkende nicab eller burka, er det utvilsomt kvinnediskriminerende sett med norske øyne. Disse plaggene er foreløpig nesten ikke i bruk i Skandinavia, men danskene vil forby slike heldekkende plagg på danske gater. Vi ønsker ikke slike plagg i Norge heller, men et forbud vil virke mot sin hensikt om kvinnene i praksis sperres inne.

Derfor er det viktig med obligatoriske norskkurs og andre tiltak som får eldre innvandrerkvinner ut av hjemmene uten følge.

For skolejentene er situasjonen annerledes. I Norge er det ikke fritt valg å gå på skolen, og der kan et forbud mot burkalignende plagg følges opp. Norge kan ikke akseptere at unge jenter sperres inne i heldekkende drakter som dekker ansikt og øyne - eller begrenser deres mulighet til å delta i obligatoriske fag som svømming og gymnastikk.

Men derfra til å forby hijab (skaut) er et langt stykke.

Ikke er hijab til hinder for læring, og hijab er for lengst et vanlig antrekk i mange Oslo-skoler.

Det er for øvrig et veldig oppmuntrende trekk at mange innvandrerjenter gjør de svært godt på skolen. I motsetning til guttene dropper de ikke ut, og det største problemet er at mange av dem forsvinner fra yrkeslivet etter gode skoleresultater. Kjønnsroller og kjønnsdiskriminering er åpenbare forklaringer. Men det møter vi ved toleranse, åpenhet og bevisstgjøring - ikke ved å forby skaut i skolen.

Vi må klare å ha flere tanker i hodet samtidig:

- Heldekkende drakter har ingen plass i Norge - og bør ikke få det heller.

- Norske politiuniformer bør være nøytrale i forhold til religiøse symboler.

- Muslimske jenter må delta i skolen som alle andre barn - inkludert svømmetrening og gymnastikk.

Men et forbud mot skaut er å erstatte det islamske moralpolitiet med et norsk politisk klespoliti.

Reklame

NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley