*Nettavisen* Nyheter.

Friske meninger

Klimadebatten er i praksis ikke en vitenskapelig debatt, men en politisk debatt

Tilsvar til Sigurd Grytten:

 

Klimademonstranter brenner en etterligning av jordkloden under en demonstrasjon i den italienske byen Milano.  Foto: Nicola Marfisi (ANSA/AP/NTB scanpix)

Sigurd Gryttens fokus er på konservative menn hos hvem sterke følelser fremprovoseres av respektløs ungdom med klimakrav og hvordan et moralsk fundament påvirker ens politiske ståsted.

Av Tor Engeness

Grytten anfører i innlegget at forskningen viser at venstreliberale (som han) i hovedsak vektlegger omsorg, rettferdighet og frihet i våre moralske vurderinger. Konservative vektlegger også disse verdiene, men er i tillegg sterkt preget av verdiene respekt for autoritet, lojalitet og renhet/helligdom.

Grytten har åpenbart rett i at det går et skille mellom de som defineres som venstreliberale og de som står for konservative holdninger. Et godt bilde på dette skillet finner man i amerikansk politikk blant ulike ståsteder i klimadiskusjonen mellom republikanererne og demokratene.

I Europa er dette skillet ikke like tydelig da de tradisjonelle konservative styringspartiene også i hovedsak står for et klimasyn som sammenfaller med de venstreliberale. Ta for eksempel sammarbeidet mellom De Grønne og Angela Merkel i Tyskland.

De nevnte skillelinjer har likevel viktige nyanser. Det er et unisont klimasyn hos de venstreliberale. Et klimsyn som representerer en skråsikkerhet som om det ikke finnes vitenskapelige motargumenter.

Grytten viser til Kahan som dokumenterer en økende polarisering med økende vitenskapelig kunnskap og at vi samler dokumentasjon som underbygger det vi allerede mener. Her ligger det i alle fall en slags innrømmelse av at man kan finne vitenskapelige begrunnelser og argumenter for et motsatt klimasyn. Men Grytten tar det for gitt at han og hans meningsfeller kan stole ubetinget på at IPCCs utvelgelse og analyse er korrekt og udiskutabel.

Grytten vil bygge en bro til dem som føler seg marginalisert og latterliggjort i den offentlige samtalen. Dette er en hersketeknikk som man gjerne tyr til når kunnskap og argumenter ikke strekker til, og Grytten viser her en nedlatende holdning til å karakterisere de som er uenige med ham.

Tror han virkelig at folk som ikke er enig med hans klimasyn kan la seg omvende av at man sukrer presentasjonen av det grønne skiftet?

Klimadebatten er i praksis ikke en vitenskapelig debatt, men en politisk debatt. De venstreliberale ønsker det grønne skiftet, og bruker den delen av forskningsmiljøet som støtter deres politiske agenda.

I praksis inviteres ikke klimaskeptikere inn i debatten. Klimaskeptikerne vil begrense debatten til en enkel faktadiskusjonen. Driver menneskeskapte utslipp av CO2 klimaet eller ikke ?

Det kan nok være at vi i politiske sammenhenger bør fornye oss og tenke helt annerledes om hvordan vi skal gå inn i fremtiden. Men «gretne gamle gubber» minner oss om at vi ikke kan vrake all historisk erfaring.

Naturen styrer klimaet, ikke menneskene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.