Av Erna Solberg, statsminister

Denne uken skrev Kjell-Magne Rystad en kommentar i Nettavisen hvor han tillegger meg en hel del meninger jeg ikke har.

Blant annet at jeg ikke «takler folkelig protest» fordi jeg har uttalt meg kritisk om Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteri».

Her er saken: Erna gjør samme kjempetabbe som Hillary Clinton

Bra med engasjement

Her er det behov for en viktig oppklaring. Jeg syns det er bra at klimasaken engasjerer mange, også de som er helt uenige med meg om hva vi skal gjøre. Og skal vi tolke Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteri» i beste mening, er det en protest mot en klimadebatt som handler for mye om radikale løsninger.

En debatt som handler om å avvikle norsk kjøttproduksjon og å stanse norsk oljeproduksjon. Regjeringen støtter ingen av delene, og jeg tror flertallet av de som har meldt seg inn i gruppen har gjort det nettopp fordi heller ikke de gjør det.

Les også: Elitens selvtilfredse klima-forakt for vanlige folk

Det problematiske ved «Folkeopprøret mot klimahysteri», og som er det jeg har uttalt meg kritisk til, er ikke de tusenvis som har blitt medlemmer i gruppen, men de få som står bak den.

Faktisk.no har hatt en gjennomgang av nettopp hvem dette er.

Problematisk bakgrunn

De har funnet ut at flere av dem er eller har vært aktive i innvandrings- og islamfiendtlige grupper, og at flere av dem har hetset flere navngitte politikere. Noen av dem har også bidratt til å spre konspirasjonsteorier om vaksiner.

Det var undersøkelsene fra Faktisk.no som gjorde at jeg uttalte meg som jeg gjorde da jeg fikk spørsmål om Facebook-gruppen fra TV2. Som statsminister må jeg ta tydelig avstand fra dette.

Les også: Nordmenn flest er positive til klimapolitikken

Men det betyr ikke at jeg har kalt alle tilhengere av gruppen «elendige» slik Rystad antyder. Min kritikk går på dem som opprettet gruppen og som administrerer den daglig.

Mangt og mye

Jeg forstår godt at mange ønsker å uttrykke sin mening om en av vår tids viktigste debatter. Men min oppfordring er at man tenker seg om når man uttrykker støtte til ulike Facebook-grupper. Det er ikke like opplagt at man ville trykket «liker» hvis man visste at flere av de som står bak gruppen er personer som hetser politikere, som uttrykker negative karakteristikker av innvandrere og muslimer, og som er aktive på for eksempel Facebook-siden til den høyreradikale og islamfiendtlige organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN).

Det er også et problem med Facebook-gruppen at det spres anti-vitenskap og at det sås tvil om forskere egentlig støtter konklusjonen om at klimaendringer er menneskeskapt.

Det spres også konspirasjoner om at politikere er kjøpt og betalt for å drive frem klimadebatten. Dette mener jeg er kjernen av utfordringen med klimadebatten: Vi skiller ikke lenger mellom hva som er fakta og hva som er politikk.

Det ene utelukker ikke det andre

Å tro på menneskeskapte klimaendringer er ikke hysteri, det er å tro på fakta. Like fullt mener jeg det er svært uheldig å sette likhetstegn mellom å tro på klimaendringer og være for alt MDG foreslår.

Det går fint an å være for norsk oljeproduksjon og samtidig akseptere at økte utslipp av drivhusgasser bidrar til økt global oppvarming. Jeg er selv i den kategorien.

Verden trenger fortsatt olje og gass, og norsk oljeproduksjon gir lavere karbonavtrykk enn andre lands petroleumsnæring. Samtidig får vi en verdiskaping som gjør oss i stand til å utvikle nye næringer og nye generasjoner av nordmenn.

Les også: Det er det å IKKE stille spørsmål ved klimasannhetene som er uvitenskapelig

Meningsmangfold er viktig

Det er viktig med et meningsmangfold, og det er bra at klimasaken engasjerer så mange. Men fremfor å konstatere det vi vet - at mennesker bidrar til klimaendringene - mener jeg vi heller må fokusere på hvilke løsninger som finnes, er realistiske og ikke minst ønskelig å gjennomføre.