Gå til sidens hovedinnhold

Klimaforliket er i boks

Tøffe forhandlinger har ført fram.

Regjeringspartiene ble torsdag ettermiddag enige med Høyre, KrF og Venstre om et nytt klimaforlik.

Les også: Bellona: - Burde fått til mer

Partene er enige om:

  • En raskere opptrapping av klimateknologifondet (2016), hvorav ti mrd. i 2013.
  • Dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50.000.
  • En kraftig økning i belønningsordningen for kollektivtrafikk, som fra 2014 vil være nær 1 mrd. kroner, og at dokumenterte resultater skal ligge til grunn for utbetaling av støtte fra ordningen.
  • Større statlige bidrag til store kollektivprosjekt i og rundt de store byene.
  • Økte bevilgninger til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og opprettelse av et nytt forskningssenter for geotermisk energi.
  • Rask fremdrift av utbygging av intercityforbindelsene i det sentrale østlandsområdet.
  • Utfasing av oljefyring av alle offentlige bygg innen 2018, og forbud mot fyring med fossil olje fra 2020 – forutsatt gode støtteordninger til husholdningene.
  • Ambisjon om å bygge minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 fra innen 2020.
  • Utarbeide egen strategi for biogass.

Sosialistisk Venstreparti (SV) er godt fornøyd:

- Klimaforliket er SVs nye barnehageforlik. Det sikrer at miljøpolitikken i fremtiden får et klart SV-stempel uavhengig av hvem som styrer, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Frp: - Det ble skapt et fiendebilde
Lysbakken sier at det er de rødgrønne som må ta ansvar for at Fremskrittspartiet (Frp) ikke fikk delta da klimaforhandlingene tok til igjen onsdag.

- Vi ble holdt utenfor forhandlingene. Dette handler om at de rødgrønne prøver å skape et fiendebilde. Det som har skjedd en utstrakt hånd fra Arbeiderpartiet til SV, sier Frps representant i Stortingets Energi- og miljøkomité, Oskar Grimstad, til Nettavisen.

Grimstad sier han ikke har sett detaljene.

- Men det jeg kan si er at her dytter man kostnadene over på forbrukeren, noe som vanlige folk kommer til å merke i høy grad. Det kommer til å bli en økonomisk belastning for mange nordmenn, sier Grimstad.

Bellona-leder Frederic Hauge mener det er for tidlig å si noe konkret om hvordan klimaforliket vil ramme norske forbrukere, og vil dermed ikke kommentere Grimstads utspill om at kostnadene er dyttet over på forbrukerne.

- Nå må vi vente med å kommentere den type populistiske utspill. Det vil koste noe å redde klimaet, men det blir dyrere kostnader for forbrukerne hvis vi ikke redder klimaet, sier Hauge til Nettavisen.

- SV har behov for å profilere seg
Han mener SV har behov for å profilere seg som miljøparti, og derfor tjener de på å lage en klimafiende, og da valgte de Frp.

- Flere av forslagene våre har gått gjennom. Det eneste vi prøvde på var å verne vanlige nordmenn i større grad fra kostnadene, understreker han overfor Nettavisen.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier forhandlingene med opposisjonen har gitt noen positive endringer, men at hovedinntrykket likevel er en bred tilslutning til den Klimameldingen SV forhandlet fram i regjeringen.

Høyre: - Mer ambisiøs
- Vårt mål var å gjøre klimameldingen mer ambisiøs og forpliktende. Det har vi klart, selv om vi ønsket oss enda sterkere tiltak, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

- Det var viktigere for oss å oppnå reelle fremskritt i klimapolitikken enn å delta i regjeringens politiske spill. Derfor sa vi ja til å delta i forhandlingene. Sluttresultatet ligger tett opp til opposisjonens felles forhandlingsposisjon, noe som viser at det var unødvendig, useriøst og uryddig av regjeringspartiene å ekskludere Fremskrittspartiet fra forhandlingene, fortsetter Sanner.

KrF: - Seier
Slik oppsummerer KrF resultatet:

- KrF er glad for at det til slutt lyktes å komme til enighet om klimapolitikken i Stortinget. KrF har prøvd å opptre konstruktivt og ryddig i en prosess som til tider har vært krevende og preget av spill. Vi har opplevd et stort folkelig engasjement og press for å komme til enighet, og vi har greid det. Det er en seier for norsk politikk. Jeg er spesielt glad for at vi fikk på plass en betydelig sterkere satsing på kollektivtrafikk enn det regjeringen hadde lagt opp til, sier KrFs leder Knut Arild Hareide, som gjerne skulle ha fått til enda mer.

Venstre: - Skulle gjerne fått til mer
Venstre-lederen formulerer forliket slik:

- Det er positivt at regjeringspartiene kom oss i møte, selv om vi selvsagt gjerne skulle ha fått til mer. Vi ser imidlertid at de fire opposisjonspartiene klarte å samle seg om mer ambisiøse krav enn det regjeringen gikk med på, og ser derfor fram til å forsterke klimapolitikken ytterligere etter 2013, uttaler Venstres leder Trine Skei Grande.

Bellona: - Glad for at det ble et nytt forlik
Hauge har siden bruddet fredag jobbet knallhardt i kulissene med å få forhandlingene i gang igjen, og er glad for at det ble et nytt forlik.

Han sier forliket er viktig fordi det gir forutsigbarhet for industri og næringsliv, slik at de kan gjøre langsiktige investeringer.

- Det vil gjøre norsk industri raskere i stand til å gjøre de nødvendige omstillingene, sier Hauge.

Han er også fornøyd med at det kommer betydelige midler på plass gjennom klimateknologifondet, og at dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av elbiler videreføres ut neste stortingsperiode.

- Det gjør Norge som et attraktivt land for elbiler i flere år framover, sier han.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken