Av Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti

Lan Marie Berg sa nylig at MDG er garantisten for fortsatt grønn politikk. Jeg føler et sterkt behov for å imøtegå den påstanden. Det er synd at MDG bruker sin troverdighet på klima til å drive skyggeboksing mot en innbilt motstander.

Som daværende partisekretær i Oslo Ap satt jeg ved forhandlingsbordet på Østmarksetra etter valgseieren i 2015.

Sammen med Jan Bøhler, Tone Tellevik Dahl og Raymond Johansen gikk jeg inn i forhandlingene med utålmodighet og knallharde krav for klima- og miljøpolitikken på vegne av Oslo Ap.

En offensiv samarbeidspartner

I MDG fant vi en offensiv samarbeidspartner som delte våre ambisjoner på det området. Oslo Ap var ikke vanskelige å forhandle med. Allerede i 2003 vedtok Oslo Ap at vi ønsket et bilfritt sentrum, og vi har gått til valg på det siden, senest da vi vant i 2015.

De grønne tiltakene i den grønneste byrådsplattformen i Oslo noensinne er også Arbeiderpartiets politikk.

Oslo Arbeiderparti er kjent som et radikalt fylkesparti i Arbeiderpartiet. Våre krav og ambisjoner i klima- og miljøpolitikken ble vedtatt og forankret på årsmøtet i Oslo Arbeiderparti i 2014 - lenge før Oslo gikk fra blått til rødgrønt byråd.

En grønn start

Allerede den gang gikk vi inn for å innføre klimabudsjettet Oslo kommune nå styrer etter, og for at Oslo skulle bruke innkjøpskraften til å sette høye miljøkrav. Vi gikk mot all kapasitetsutvidelse for biltrafikken på hovedveier og innfartsveier. Vi gikk inn for å bruke mest mulig av bompengeinntektene i Oslopakke 3 på kollektivt, gående og sykkel. Vi gikk også mot regjeringens bompengefinansierte motorveiprosjekt E18. Vi gikk inn for bilfritt sentrum innenfor ring 1, fjerne gateparkering som var i veien for trikk og sykkel og innføre tids- og miljødifferensierte priser i bomringen.

Klimakrisen er ikke et problem vi kan overlate til noen andre, på et annet sted, til en annen tid.

Krisen må løses av oss, den må løses her, og den må løses nå. Derfor tok vi klimalederskap og gikk inn for at Oslo skulle være i front i klimaarbeidet blant byene i verden. For å klare det måtte vi bygge høyere, tettere og grønnere. Vi måtte gjøre det så enkelt å reise kollektivt, gå eller sykle at folk lar bilen stå. Å begrense kø, kork og kaos fra biltrafikken er tvingende nødvendig for å kutte klimautslipp i byene.

Vi gikk til valg på å kutte utslipp. Oslos utslipp går ned. Vi ville bruke Oslo kommunes innkjøpsmakt til å stille høye miljøkrav. Det gjør vi nå. Vi gikk inn for å kutte energiforbruket i nybygg, og det gjør vi.

Historisk mye sykkelvei

Arbeiderpartiet gikk til valg på å gjøre byen mer tilgjengelig for gående og syklende. Nå har vi snart bygget 60 kilometer ny sykkelvei, mens Høyre de siste fire årene ved makten bygget i snitt 1,5 kilometer i året.

Nå bygger vi historisk mye sykkelvei, og Oslo kom i 2019 på 7. plass på den anerkjente sykkelrangeringen Copenhagenize Index. Den historiske sykkelsatsingen er klare tiltak som gir tryggere skoleveier for barn og unge. Trafikken blir også tryggere for alle når syklistene ikke trenger å bruke gangvei eller bilvei.

Oslo Arbeiderparti vet dessuten at en politikk som utjevner forskjeller og inkluderer flest mulig i arbeidsmarkedet, er en forutsetning for at folk i byen vår slutter opp om den viktige satsingen på klima og miljø.

Vår satsing på Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv, gratis aktivitetsskole for alle 1. klassinger og vår bevisste bruk av kommunens innkjøpsmakt, bidrar til en politikk som samler Oslofolk.

Fortsetter i en god retning

Vi er helt enige i at Arbeiderpartiet, SV og MDG i fire år har tatt Oslo i en ny og bedre retning, og det skal vi fortsette med. Men den eneste garantien for klimalederskap i Oslo er et sterkt Arbeiderparti som samtidig demmer opp for en klima-kaotisk høyreside med Frp og Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Med Arbeiderpartiet i spissen tar Oslo klimalederskap her og nå.

Nå går vi til valg på å oppnå enda mer, fordi klimakrisen har ikke tid til å vente på politisk somling.