Gå til sidens hovedinnhold

Klimastreik er en elendig idé

Streik er ikke løsningen:

Vil du redde kloden? Bli på skolen.

I dag, fredag 24. mai, er det nok en gang planlagt en såkalt klimastreik for barn og ungdom. Kravet til ungdomsorganisasjonene bak streiken er like enkel som den er misforstått: Full stans i norsk produksjon av olje- og gass.

Klimastreik er en elendig idé. De som ønsker å redde kloden bør heller bli på skolen.

Les mer

Strømprisen opp 30 prosent i årets tre første måneder

Rett skal imidlertid være rett. De utfordringene som verden står overfor er høyst reelle. I 2050 er det antatt at det er mer plast enn fisk i havet. Verdens korallrev dør ut - og Norges isbreer kan smelte bort innen 80 år. Løsningen på disse høyst aktuelle problemstillingene er ikke å fase ut norsk olje- og gass.

Kull som alternativ

Alternativet til norskprodusert gass er kull, som forurenser dobbelt så mye som gass. Takket være norsk eksport av gass klarte Storbritannia nylig å ha sin aller første kullfrie uke. Og det for første gang siden 1882. Med norsk energieksport vil Storbritannia nå sitt mål om å bli helt kullfri innen 2025. At norske klima-aktivister heller ønsker at land skal bruke miljøfiendtlig kull fremfor gass er surrealistisk, og direkte klimafiendtlig.

Kjernekraft

Et annet alternativ er kjernekraft. En industri som i alle år har blitt sett ned på av miljøbevegelsen i Europa. Det er et faktum at kjernekraft er en av de aller mest klimavennlige formene for energiutvinning, da det slipper ut null CO2.

Les mer

Bensinprisen har aldri vært høyere noen gang

Jeg er absolutt en tilhenger av kjernekraft, både i Norge og Europa, men dessverre ser man at Europa går i motsatt retning. Ja, andelen fornybar energi i Europa øker, men når kjernekraft samtidig skal fases ut, er det naivt å tro at det er mulig å mette energibehovet uten olje og gass.

Dersom klima-aktivistene får gjennomslag for sitt ønske om å legge ned norsk olje- og gassproduksjon vil to ting skje, slik jeg ser det. For det første fører det til at det globale utslippet av Co2 trolig vil øke. For det andre kommer norsk økonomi til å bli ruinert. Å si nei til den største av statens inntektskilder som dekker inn nærmere 300 milliarder kroner på statsbudsjettet er uforsvarlig. Det er disse inntektene som finansierer den norske velferden

Kunnskap for å finne løsningene

Løsningen på dagens klima- og miljøutfordringer ligger i morgendagens teknologi. Vi må utvinne energi fra sol, kjernekraft, vind, hav, vann og hydrogen mye mer effektivt enn i dag. Det gjør vi gjennom nye teknologiske løsninger.

Når elever skulker skolen sier de nei til kunnskap som gjør dem enda bedre egnet til høyere utdanning - og nettopp utvikle disse teknologiske løsningene vi ennå ikke har.

Når streiken i tillegg brukes av velferds-fiendtlige klima-organisasjoner er det på tide å si at nok er nok.

Vil du redde kloden bør du heller bli på skolen.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året

Kommentarer til denne saken