Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket legger mandag frem grunnlaget for Nasjonal transportplan.

Klimautslippene fra transport må halveres innen 2030, skriver trafikketatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

Etterslepet av vedlikehold på vei, jernbaner og kystanlegg må fjernes innen 2029, skriver transportetatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP). Det vil koste opptil 60 milliarder kroner.

I sitt samlede forslag ber Vegvesenet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor om at det settes av 36 milliarder kroner for å fjerne forfallet på riksveiene.

Etatene ber også om 18 milliarder kroner for å fjerne etterslepet på jernbanen.

– Deler av jernbanens infrastruktur har passert sin normale levetid. Dette fører til flere feil, høyere kostnader til feilretting og mindre punktlig drift, heter det i forslaget.

I tillegg trengs det 2,5 milliarder kroner for vedlikehold av moloer, fyrlykter, sjømerker og annen infrastruktur langs kysten, ifølge forslaget.

Staten inn i store kollektivprosjekt i byene

Starten skal bidra med halvparten av kostnadene til strategiske utbyggingstiltak i byene. Foreløpig er det lagt til grunn at de aktuelle prosjektene er: Fornebubanen, metrotunnel i Oslo, bybanen i Bergen, samt superbuss i Trondheim og bussveien i Stavanger.

Tredje rullebane på Gardermoen

Oslo Lufthavn har stor betydning som nasjonalt luftfartsknutepunkt. Kapasitetstaket for flybevegelser på rullebanen vil etter nøkterne beregninger være nådd i 2030. Planleggingsprosessen av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn bør starte nå, mener trafikketatene.

Bodø flyplass

Det anbefales å bygge ny lufthavn i Bodø og at etatene og Avinor legger til grunn en finansiering gjennom gevinstrealisering i forbindelse med flyttingen.

Sykkelekspressveger

De ni største byområdene i Norge får sykkelekspressveier der det er mulig å sykle i 30-40 kilometer per time. Kostnadene anslås til 7,8 milliarder kroner.

For byene er målet å få en sykkelandel på mellom 10 og 20 prosent av de daglige reisene.

Transportetatene anbefaler sykkelekspressveger i de ni største byområdene:

Oslo-regionen: E6 Bryn – Lillestrøm og Rv 163 grense Akershus – Økern
Bergen: E39 Rådal – Bergen sentrum
Trondheim: E6 Tiller og Heimdal – Rotvoll
Nord-Jæren: E39 Stavanger – Sandnes
Nedre Glomma: Grålum-Kalnes
Buskerudbyen: E134 Gulskogen – Mjøndalen
Grenland: Rv36 Vabakken – Gråtenmoen
Kristiansand: E18 Vollevann – Oddemarka – Tordenskjoldsgate
Tromsø: E8 Solligården – Tromsgården – Tomasjord

Les også: Solvik-Olsen vil gjøre enorme endringer