Gå til sidens hovedinnhold

Knakk nakken på to katter for å hevne seg på ekskone - får redusert straff

Høyesterett mener avlivingen ikke var «grov».

Høyesterett har nettopp avsagt dom i en dyrevelferdssak som ifølge Høyesterett vil være veiledende for straffenivået for brudd på dyrevelferdsloven i Norge.

Saken omhandler en mann som avlivet to katter ved å knekke nakken på dem med hendene. Dette er en ulovlig avlivingsmetode.

Sakens faktum er ikke omstridt i dommen:

«I perioden 25. oktober - 27. november 2017 [...], avlivet han to katter ved å knekke nakken på dem med hendene. Han hang dem deretter opp i et rep før han brant dem i ovnen.»

Mannen ble opprinnelig dømt til 75 dagers fengsel, for grovt brudd på dyrevelferdsloven - samt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort. Han ble også fradømt rett til dyrehold i 10 år.

Høyesterett har kun vurdert om saken var et «grovt» brudd, og selve straffeutmålingen. Påtalemyndigheten mente straffen var for lav, mens tiltalte mente straffen var for høy.

Les også

Hundeeier dømt til fengsel etter å ha avlivet hund med øks

Motivet har stått sentralt

Ifølge Høyesterett har lagmansretten uriktig lagt vekt på motivet for avlivingene da de vurderte om bruddet var grovt:

- Lagmannsretten la vekt på at NNs (mannens) motiv for å avlive kattene var å hevne seg på sin tidligere ektefelle, som kort tid forut hadde flyttet ut av deres felles bolig. Jeg er ikke enig i at dette har vekt, står det i den enstemmige dommen ført i penn av Ingvald Falch.

De viser til at det i forarbeidene til loven ble konkludert med at det ikke trengs særskilt begrunnelse for avliving av dyr.

- Det loven forbyr, er visse avlivingsmetoder. Motivet bak valget av den ulovlige metoden vil derfor klart nok ha betydning ved grensedragningen. Typisk kan et ønske om å påføre dyret smerte, tilsi at overtredelsen er grov, slår de fast.

Tiltalte har på sin side ønsket at samlivsbruddet skulle virke i formildende retning, da han i en periode på ni dager rett før avlivingen var tvangsinnlagt på sykehus. Heller ikke dette mener Høyesterett at det skal tas hensyn til.

- En svært smertefull handling

Høyesterett er derimot ikke i tvil om at selve avlivingen var ulovlig:

- Sentralt i vurderingen står derfor de mer objektive konsekvensene avlivingsmåten fikk for kattene. Lagmannsretten la til grunn at kattene ble utsatt for «en svært smertefull handling» i det korte øyeblikk nakken forstrekkes, og til slutt brekker. Om kattene deretter straks mistet bevisstheten eller bare ble paralysert, slik at smerten fortsatte, er usikkert. Lagmannsretten har – basert på sakkyndig råd – lagt til grunn at smertene kan ha fortsatt i maksimum ett minutt etter nakkebrekket. Jeg er enig med lagmannsretten i at det «uansett ikke [er] tale om noen langvarig forgåelse med plaging av dyr», skriver Høyesterett.

De påpeker samtidig at avlivingsmetoden ikke var like grov som i den mye omtalte «Lukasdommen», der hunden Lukas ble bundet fast i et betongrør og kastet utenfor en bru. Tiltalte fikk der 90 dager fengsel:

Les også

90 dagers fengsel for drap på hunden Lukas

- Mitt syn et at den avlivingsmetoden som ble brukt i Lukasdommen, objektivt sett må anses grovere enn den metoden [tiltalte] benyttet. Hans avlivinger hadde et mer resolutt preg og var egnet til å påføre dyret frykt og smerte i en kortere tidsperiode før bevissthetstap inntrer. Slik sett er avstanden til de avlivingsmetodene dyrevelferdsloven åpner for, mindre her enn i Lukasdommen.

Dømmes til 45 dagers fengsel

Høyesterett mener etter en samlet vurdering at avlivingene ikke var «alvorlig», og at det dermed ikke lenger er grunnlag for å idømme forbud mot dyrehold.

Den opprinnelige dommen var fengsel i 75 dager, mens Høyesterett mener passende dom i saken i utgangspunktet er 60 dagers fengsel, med vekt på at det var snakk om to dyr.

Han får derimot 15 dagers strafferabatt fordi han umiddelbart erkjente forholdene og samarbeidet med politiet med en gang han ble kontaktet.

Les også

Grisebonde må betale gebyr etter brudd på dyrevelferdsloven

Kommentarer til denne saken