Gå til sidens hovedinnhold

Knallkvartal for oljefondet

Oljefondet leverte som ventet meget gode tall for andre kvartal, trukket opp av stigende aksjekurser. Fondet har aldri vært så stort, både på grunn av nye midler og positiv avkastning

iMarkedet skrev allerede i juni at andre kvartal ville bli et kanonkvartal for oljefondet (

Aksjekupp for oljefondet

). Og det ble det.Statens Petroleumsfond fikk en avkastning 7,7 prosent i andre kvartal. Dette er den nest høyeste avkastningen, og bare marginalt bak det beste kvartalet, som var fjerde kvartal 1999.Det var klar oppgang i de globale aksjemarkedene, og avkastningen på aksjeporteføljen var 15,6 prosent i andre kvartal. Avkastningen på porteføljen av obligasjoner var 2,8 prosent. Oljefondet tilstreber å holde 40 prosent i aksjer og 60 prosent i obligasjoner.I perioden siden da har avkastningen for fondet imidlertid vært sørgelig, ettersom avkastningen på obligasjoner ikke har klart å motvirke fallet i aksjekursene fra våren 2000 frem til i vinter.Nedturen for aksjer viser seg i den samlede avkastningen fra 1. januar 1998, som - selv etter vårens opptur - er på minus 1,3 prosent for aksjeporteføljen, mens obligasjonene har gitt hyggelige 42,2 prosent.Avkastningen er målt i den valutakurven som svarer til sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje.Avkastningen i kroner ville vært vesentlig høyere på grunn av kronesvekkelsen, men dette ansees som lite relevant fordi det ikke har betydning for utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft.I andre kvartal 2003 var avkastningen på Petroleumsfondets ordinære portefølje 0,07 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert.Fondet har jevnt over slått indeksene de måles mot de siste årene.Miljøfondet, som investerer etter miljømessige retningslinjer, hadde i andre kvartal en avkastning på 15,3 prosent målt i referanseporteføljens valutakurv.Petroleumsfondet ble tilført nye midler for 23,1 milliarder kroner i løpet av kvartalet.Markedsverdien av fondets samlede verdipapirportefølje var 775 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, noe som er en økning på 93 milliarder i løpet av kvartalet og en økning på 166 milliarder siden årsskiftet.Fondet har aldri vært så stort.Økningen i markedsverdien skyldes både positiv avkastning, tilførsel av nye midler og svekkelse av kronekursen mot de valutaer fondet er investert i. Svekkelsen av kronekursen utgjorde i første halvår om lag 59 milliarder kroner. Dette har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.Tilførselen av nye midler var på 66 milliarder kroner, mens avkastningen på investerte midler målt i internasjonal valuta utgjorde om lag 41 milliarder.

Reklame

Black Friday: 20 kupp du gjør på sport og friluft