Knalltall fra Telenor (Ny2)

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas leverte klart bedre tall enn ventet i andre kvartal. Kostnadskutt og lavere investeringer gjør at pengene flommer inn i Telenors pengebinge

19.05.08 01:09

Oppdatert med flere detaljer fra rapport og momenter fra presentasjonen.Telenor fikk et driftsresultat på 1.612 millioner kroner i andre kvartal, mot 691 millioner samme kvartal i fjor. Analytikerne hadde i snitt ventet et resultat på 1.268 millioner kroner, ifølge tall hentet inn av TDN Finans.Omsetningen økte med ti prosent til 13,2 milliarder kroner. Her var forventningen i snitt 12.932 millioner.Resultat før skatt økte med fra 383 millioner til 2.490 millioner, noe som inkluderer gevinster på 1,5 milliarder kroner etter salg av aksjer i det greske mobilselskapet Cosmote.Driftsresultat før avskrivninger og tap/gevinster (justert EBITDA) økte fra 3.155 til 4.448 millioner kroner. Her var det ventet 4.143 millioner. EBITDA-marginen økte fra 27 til 33 prosent.- Økningen skyldes hovedsakelig kostnadsinnsparinger gjennom Delta 4 og konsolidering av selskaper, melder selskapet.Driftsmessige investeringer (capex) ble redusert til 1,3 milliarder kroner i andre kvartal i år sammenliknet med 2,2 milliarder kroner i samme periode i fjor.Netto rentebærende gjeld ved utgangen av andre kvartal i år var 25,3 milliarder kroner, som er 0,8 milliarder kroner lavere enn ved utgangen av første kvartal i år.Totalt antall mobilabonnement i Telenors konsoliderte selskaper var 10 millioner ved utgangen av andre kvartal 2003. Gjennomsnittlig omsetning pr. abonnent pr. måned i det norske mobilselskapet falt fra 351 til 346 kroner.- Vi kan registrere fortsatt inntektsvekst og en solid resultatforbedring, og ser nå tydelig positive resultater av igangsatte kostnadsreduserende tiltak og vår strategi om å konsolidere mobil-operasjonene i utlandet, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.- For konsernet som helhet forventes det fortsatt vekst i driftsinntektene for 2003 sammenlignet med 2002. Det ventes stadig en betydeligforbedring i EBITDA og driftresultat, eksklusiv spesielle poster, og dermed også konsernets operative kontantstrøm (EBITDA – capex) for 2003 sammenlignet med 2002, heter det.Nivået på de driftsmessige investeringer (capex) for 2003 forventes å bli markert lavere enn i 2002, på tross av konsolidering av Kyivstar, Canal Digital og Pannon GSM, opplyses det i rapporten.Finandirektør Torstein Moland presiserte på en presentasjon onsdag morgen at anslaget for driftsmessige investeringer (capex) for 2003 også er nedjustert i forhold til Telenors tidligere anslag. Øvrige prognoser er ifølge Moland i tråd med det selskapet har sett tidligere.Telenor venter at markedssituasjonen i den norske virksomheten fortsatt vil være preget av svak markedsutvikling og betydelig konkurranse i 2003, heter det, og fokus vil fortsatt være på kostnadskutt og marginforbedring.Marginene i den norske virksomheten ventes å øke fra 2002 til 2003.- For Telenors utenlandske operasjoner forventes fortsatt god vekst både i driftsinntekter og inntjening i 2003 sammenlignet med 2002, spesielt fra våre internasjonale mobilselskaper. Veksten forventes å komme både fra konsolidering av tidligere ervervet virksomhet og forbedret drift i selskapene, heter det.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.