Gå til sidens hovedinnhold

Kniver om miljøpris og 50 000 kroner

Østmarkas Venner er nominert for langt og iherdig engasjement for Oslos mark.

FØlgende er nominert til Oslo kommunes Miljøpris 2013:


Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. De jobber for at den oppvoksende generasjonen skal ta vare på, benytte seg av og sette pris på den fantastiske naturen vår.

Finn.no er et fantastisk tilbud som må gjøre en enormt positiv forskjell når det gjelder gjenbruk i Oslo. Finn har annonser fra hele landet, men den desidert største aktiviteten skjer i Oslo og Akershus. Jeg har selv både fått gratis, kjøpt og gitt bort ting på finn.

Omstilling Sagene et av flere tusen initiativer som jobber for å gjøre samfunnet mindre avhengige av ikke-fornybare ressurser og bedre rustet mot klimaendringer og andre miljø- og samfunnsutfordringer.


Epleslang AS og Anne Durbau er årets sosiale entreprenør 2013, og gjør en kjempeinnsats for å bruke ellers ubrukte ressurser i Oslo. Epleslang er de første som klarer å utnytte ressursene som ligger ubrukt i "late" Oslo-borgeres hager. De for å høste epler fra private hager som ellers ikke ville blitt brukt, og gjør ellers råtnende avfall til Oslos eneste lokale eplemost.

Agnes Lyche Melvær og Abels Hage har gjort en kjempejobb for beboere rundt Ullevål hageby. De har laget en koselig hage midt på trikkesløyfa - som er møteplass, kosested og matdyrking i ett. Prosjektet Abels hage er betalt fra egne lommer.

Familien Aspheim fra Oslo er nominert for usedvanlig miljøengasjement, De har tre aktive barn, likevel har de tatt et valg og kvittet seg med bilen for 3 år siden. Ved å planlegge innkjøp og aktiviteter klarer de en hektisk hverdag ved t-bane, buss og til fots.


Østmarkas Venner er nominert for gjennom mange år å ha lagt ned et uvurderlig arbeid for å ta vare på Østmarkas natur- og opplevelsesverdier. I 2012 har de fremmet et banebrytende forslag om en bynær nasjonalpark i den østre delen av Østmarka.


Oslo Elveforum er nominert for å ha gjort en formidabel innsats for å øke bevisstheten blant både politikere, administrasjon og befolkning i Oslo om byens blå-grønne kvaliteter.


Byene vokser og det er avgjørende at denne veksten bidrar til å utvikle byene på en miljømessig god og forsvarlig måte.

- Vi ser derfor spesielt etter innsats, tiltak og ideer som kan deles og være til inspirasjon for andre byer rundt om i verden. Dette betyr ikke at man bare ser etter de store visjonene, små tiltak kan også være viktige miljøbidrag i andre byer enn Oslo. Vi trenger en kombinasjon av bevisst satsning på bevaring av natur, en fremtidsrettet kretsløpstankegang og øynene skarpt rettet mot nullutslipp. Vi ønsker å fremheve at lokale initiativ kan få stor internasjonal betydning om vi evner å dele eksemplene og inspirere andre byer i sitt miljøarbeid, skriver Bymiljøetaten på sine hjemmesider.

Siste frist for nominasjoner er 20. april.

Reklame

Sikre deg sommerens morsomme lesestoff