Kommandørkaptein Per Rostad på KNM Helge Ingstad sier til NTB at de to krigsskipene skal sørge for sikkerheten til det norske frakteskipet Taiko fra rederiet Wilh. Wilhelmsen og det danske lasteskipet Ark Futura.

- Vi er omtrent 180 nordmenn og 130 dansker fordelt på fire skip. Våre kystjegere og andre nødvendige stridsmidler skal sikre skipene inn til syrisk havn, der vi skal laste de kjemikaliene Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har hånd om i Syria og frakte dette trygt ut av krigsområdet, sier Rostad til NTB.

Det er i overkant av 1.000 tonn kjemikalier som skal destrueres, kjemikalier som kan brukes i produksjon av kjemiske stridsmidler. Foruten sennepsgass, som er en stridsgass som gir brannsår, har det syriske våpenprogrammet basert seg i hovedsak på nervegassene sarin og VX.

OPWC-sjef Ahmet Uzumcu har lagt fram en detaljert plan over hvordan arbeidet skal foregå. Kjemikaliene skal fraktes til den syriske havnebyen Latakia og trolig fraktes til en ikke navngitt havneby i Italia, der kjemikaliene skal lastes over til det amerikanske fartøyet Cape Ray som tilhører amerikanske marinen og som skal destruere noen av kjemikaliene. (©NTB)