Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

- Én trakassering er én for mye, sa justisminister Monika Mæland om politi-instruktørene som mottok sex i bytte mot å tildele gunstige vakter og gi gode referanser.

Både hun, politidirektøren og tillitsvalgte i politiet hakker videre på dette sporet: At dette handler om seksuell trakassering og at politiet burde lært etter #MeToo.

Men hvem har sagt at dette er trakassering? Høres det ikke mer ut som bytte av tjenester? Det gjør ikke saken det minste bedre, men det gjør den annerledes.

Les også: Polititopper og studenter i sjokk etter rapporter om «knulle-torsdag» og seksuell trakassering på Politihøgskolen

Jeg er selv aktiv som underviser på en høyskole, slik disse politi-instruktørene er.

Dersom jeg tok i mot sex fra studenter i bytte mot gode karakterer ville jeg fortjent å få sparken på dagen. Jeg antar også at dette ville vært holdbart som avskjedsgrunn.

Men slett ikke fordi jeg drev «seksuell trakassering», men fordi jeg var korrupt.

Dersom faktum presentert fra forskerne er korrekt (og det vet vi ikke, samfunnsforskere er ikke politietterforskere), vel, da er trakasserings-sporet ikke det mest interessante.

Det mest interessante sporet er korrupsjon. Dersom instruktører har gitt gode attester og referanser i bytte mot sex, da har de gjort seg skyldig i korrupsjon.

Les også: Politidirektør rystes av avsløringer om ukultur: - Bytter sex og har «knulle-torsdag»

Det var J. K. Balzersen som skrev om korrupsjon første gang i denne saken, i Klassekampen 16. oktober. Men han mener det er de kvinnelige studentene som har gjort seg mest skyldig i korrupsjon. Jeg mener det er delvis feil. Det er de mannlige instruktørene som har mottatt en utilbørlig fordel (sex) i anledning stilling - og dermed er de største synderne her.

Les også: Politiansatte mistet oppdrag med studenter etter «knulle-torsdag»

Korrupsjon er forbudt i Norge. I loven defineres korrupsjon som det å gi/ tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag.

Straffelovens §276 a kan straffe med inntil tre års fengsel. Så stor var neppe fordelen av gode vakter og pene referanser at det borger for fengselsstraff. Men politifolk bør, i enda større grad enn andre, være ubestikkelige.

Dersom disse politiinstruktørene tar i mot sex i bytte mot en god referanse, hva blir det neste?

At de slipper kvinnelige kriminelle ut av varetekt i bytte mot - sex?

Selv om konteksten er ulik, er prinsippet nøyaktig det samme: Man lar seg bestikke. Slike politifolk vil vi ikke ha.