Et halvår etter at Go-Ahead overtok Sørlandsbanen, og noen uker et at SJ tok over togdrift fra Oslo til Bodø, insisterer Hareide på at privatiseringa/anbudsprosessen har vært en «stor suksess». Han mener fellesskapet har spart 12 milliarder.

Hvor penga er spart? På lønn og andre utgifter til personalet som jobber i togdriften. Det fins nemlig ingen andre måte å spare på. Togene er de samme. Skinnene er de samme. Strekningene er de samme. Det eneste som er skifta ut, er logoen og fargen på uniformene.

I tillegg til å spare lønnskostnader, har anbudsvinnerne lagt inn et stipulert, økt passasjerantall. Tenk på et tall. Og lå det i anbudet at Go-Ahead allerede nå varsler at siste avgang mellom Oslo og Arendal blir 15.25?

Dette med «monopol» i togtrafikken er i det hele tatt et underlig tema. Kundene som reiser strekninga Oslo-Trondheim eller Oslo-Kristiansand møtes jo fortsatt av et monopol; som reisende kan du ikke «fritt velge aktør». Den eneste endringa er at monopolet ikke heter Vy, men SJ og Go-Ahead.

Flere aktører i togtrafikken ville hatt mening, om det samtidig betydde flere skinneganger – altså at vi kunne velge Vy eller SJ, på samme strekning. Sånn som vi kan velge mellom Norwegian og SAS i luftrommet. Heldigvis har ingen foreslått noe så idiotisk.

Jernbanepakke 4 – lokal- og regiontrafikken rundt Oslo – skulle vært tildelt høsten 2021. På grunn av koronakrisa er den nå utsatt. Godt er det – det betyr nemlig at et nytt Storting vil ta stilling i saken. Og her er de rødgrønne partiene for en gangs skyld helt enige. Ap, Sp, SV, MDG og Rødt sier til Aftenposten at de vil skrote Jernbanepakke 4. Mye rart skal skje fram mot valget i september neste år om ikke disse partiene da representerer et flertall.

Paradokset: Hvis ikke «verdivalget» i Kristelig Folkeparti i realiteten var blitt rigga/manipulert i Rogaland høsten 2028, ville Knut Arild Hareide nå sittet i en regjering utgått av det parlamentariske flertallet Ap, SV, Sp, MDG og Rødt – og altså lagt Jernbanepakke 4 i skrivebordsskuffen for lang tid siden.

Det er ikke alltid spillet i politikken framstår som fornuftig, enn si forståelig. Når sant skal sies, tilhører det vel sjeldenheten.