Det israelske helsedepartementet opplyste denne uken at de har observert enkelte tilfeller av hjertemuskelbetennelse hos unge menn som har mottatt sin andre dose av vaksinen til Pfizer/BioNTech, og at bivirkningen trolig kan kobles til selve vaksineringen.

Det framgår i en ny studie israelske helsemyndigheter offentliggjorde denne uken, melder Reuters.

Funnene fra studien blir presentert samtidig med at mange europeiske land drøfter eventuell vaksinering av barn og unge.

Les også: Sverige får kraftig kritikk for pandemihåndteringen i ny rapport

I Israel ble det rapportert om 275 tilfeller med hjertemuskelbetennelse i tidsperioden desember 2020 og mai 2021 blant fem millioner vaksinerte personer i landet. Landet har fullvaksinert godt over halve befolkningen.

- I Norge har vi hittil fått rapportert inn 20 tilfeller av perikarditt (hjerteposebetennelse) og fire tilfeller av myokarditt (hjertemuskelbetennelse). Nå gjør vi blant annet statistiske analyser for å se om dette er flere tilfeller enn ventet, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til Nettavisen.

- Hvor alvorlig er disse tilstandene, Madsen?

- Så langt har de tilfellene vi har fått meldt inn i Norge vært ganske milde. Alle pasientene har blitt friske eller var i bedring da vi fikk meldingene. Det er også erfaringene fra Israel. Dette er stort sett milde tilfeller. Behandling er betennelsesdempende legemidler. Det kan også gå over av seg selv, sier Madsen.

Madsen sier at forekomsten er hyppigst blant unge menn.

- Dette har rammet både menn og kvinner i Norge, men det er flere menn enn kvinner som rammes. Menn mellom 15 og 30 år er mest utsatt for hjerteposebetennelse og hjertemuskelbetennelse, sier han.

- Overbevist om at det er en kobling

De fleste fullvaksinerte pasientene som ble rammet av hjertemuskelbetennelse i Israel, tilbrakte ikke mer enn fire dager på sykehus, og 95 prosent av tilfellene ble kategorisert som milde tilfeller.

Studien konkluderer med at «det er en sannsynlig kobling mellom å motta andre vaksinedose (Pfizer) og tilstedeværelsen av hjertemuskelbetennelse blant menn i alderen 16 til 30 år».

- Jeg er overbevist om at det er en kobling, sier forskningsleder for studien, Dror Mevorach, til tidsskriftet Science.

Ifølge studien var det størst forekomst av hjertemuskelbetennelse blant menn i alderen 16 til 19 år sammenlignet med andre aldersgrupper.

Ber leger i Norge være ekstra oppmerksomme

Videre konkluderer den israelske studien med at det er mellom 1 av 3000 og 1 av 6000 vaksinerte menn i aldersgruppen 16 til 24 som utvikler tilstanden.

- I Israel har man i grunnen vaksinert alle aldersgrupper med unntak av barn. Derfor har de et større erfaringsgrunnlag enn mange andre land. I Norge har vi i liten grad vaksinert unge mennesker. Så når vi nå begynner å vaksinere unge mennesker, ber vi leger om å være ekstra oppmerksomme på disse symptomene, sier Madsen.

- Brystsmerter er de vanligste symptomene for hjertemuskelbetennelse og hjerteposebetennelse. Dette kan være brystsmerter som forsterkes når man puster inn. Det kan være brystsmerter som stråler opp til venstre skulder, og det kan være tungpustenhet og hjertebank, sier han.

Les også: 30 nye smittetilfeller i Trondheim - venter endelig svar om Delta-variant mandag

Pfizer Norge: - Blir tatt på største alvor

Pfizer opplyser i en uttalelse at de er kjent med den israelske observasjonen, men understreker at det ikke er etablert noen vanlig kobling mellom hjertemuskelbetennelse og deres vaksine.

- Alle bivirkningsmeldinger blir tatt på største alvor, sier kommunikasjonssjef for Pfizer Norge, Joachim Henriksen, til Nettavisen.

Henriksen henviser videre til en felles engelsk uttalelse fra Pfizer: «Pfizer er kjent med sjeldne meldinger om hjertemuskelbetennelse etter vaksinering med mRNA covid-19-vaksiner. Som EMAs Komité for risikovurdering innen legemiddelovervåking (PRAC) påpekte 11. mai, er det ingen indikasjoner på nåværende tidspunkt at disse tilfellene skyldes vaksinen,» lyder uttalelsen fra Pfizer.

«Mer enn 300 millioner doser av covid-19-vaksinen til Pfizer/BioNTech har blitt administrert globalt. Seriøse og uheldige hendelser som ikke er relatert til, men som sammenfaller med tidspunkt for vaksinering, er ventet å skje i tilsvarende grad blant vaksinerte individer som ellers i den øvrige befolkningen.»

Israel godkjenner vaksinering av unge

Israel ble oppmerksomme på tilfellene av hjertemuskelbetennelse allerede i april måned. Israelske helsemyndigheter avventet resultatene fra studien før de tok en endelig beslutning på hvorvidt barn i aldersgruppen 12 til 15 år skulle kunne vaksineres.

Vaksinering av denne aldersgruppen ble imidlertid godkjent av en egen departementskomité samtidig med at resultatene ble publisert.

- Komiteen ga grønt lys for vaksinering av 12 til 15-åringer, og dette blir mulig allerede fra neste uke. Effekten av vaksinen overgår risikoen, sier Israels pandemi-beredskapskoordinator Nachman Ash i et radiointervju, ifølge EuroNews.

Les også: Line Vold i FHI: - Sannsynlig at variant Delta etter hvert blir dominerende i Norge

Høyere forekomst blant unge i USA?

En rådgivende gruppe i USAs smittevernbyrå (CDC) anbefalte forrige måned ytterligere undersøkelser av en mulig kobling mellom hjertemuskelbetennelse og mRNA-vaksiner. Både Pfizer og Moderna er såkalte mRNA-vaksiner.

CDC opplyste at innrapporteringssystemet VAERS, hvor enkeltindivider kan rapportere inn bivirkninger på frivillig basis, viste en høyere forekomst av hjertemuskelbetennelse og hjerteposebetennelse i aldersgruppen 16 til 24 år.

Derimot viste informasjon fra en annen database, Vaccine Safety Datalink (VSD), ingen tegn til at forekomsten av hjertemuskelbetennelse og hjerteposebetennelse etter vaksinering var større enn ventet, ifølge CDC.

Les også: Arbeiderpartiet langer ut mot det som skjer på flyplassene: - Det kan ikke være sånn her

- Teoretisk og ubekreftet risiko

Sykehusdirektør Paul Offit ved Vaccine Education Center på barnesykehuset i Philadelphia, anbefaler at foreldre vaksinerer sine barn.

- Spørsmålet om at flyktig hjertemuskelbetennelse kan assosieres med vaksinen, er for øyeblikket en teoretisk og ubekreftet risiko, sier Offit til Reuters.

- Når den relative risikoen skal veies opp mot hverandre, mener jeg sykdommen er en større risiko, sier han.

Det europeiske legemiddelbyrået EMA, som godkjenner vaksinebruk på vegne av hele Europa (inkludert Norge), uttalte forrige uke at de ikke er bekymret for forekomsten av hjertebetennelse blant unge vaksinerte, ettersom det er en tilsvarende forekomst i den øvrige befolkningen.

EMA hadde per 28. mai mottatt 107 meldinger om hjertemuskelbetennelse etter vaksinering. Det utgjør omtrent én av 175.000 tilfeller. Det er imidlertid relativ få personer under 30 år som har blitt vaksinert i Europa.