Kommentar: Julenissen Ansgar Gabrielsen

Næringsminister Ansgar Gabrielsen vil gi bort en halv milliard av skattebetalernes penger i julegave til de andre aksjonærene i DnB Nor, hvis det er riktig at staten ikke vil bruke retten til å tegne i en emisjon

19.05.08 01:01

I morgen kommer regjeringen etter alt å dømme til å godkjenne fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR. Deretter skal regjeringen velge en av to veier for å øke sin eierandel i banken til 34 prosent.Valget står mellom å opptre forretningsmessig med skattebetalernes penger eller å leke julenisse ved å gi de andre aksjonærene en gavepakke som koster staten en halv milliard kroner.Ifølge Dagens Næringsliv, som siterer sentrale regjeringskilder, velger næringsminister Ansgar Gabrielsen å være julenisse ved å la være å benytte en gullkantet mulighet til aksjetegning.Etter fusjonen vil statens andel i banken falle fra nær halvparten i DnB til 28,1 prosent. Regjeringen har fullmakt av Stortinget til å komme seg opp igjen til 34 prosent innen utgangen av 2004 på to måter. Enten ved å kjøpe aksjer i markedet. Eller ved å tegne i en emisjon. Betingelsene for denne emisjonen ble allerede fastlagt da fusjonen ble vedlagt: Staten kan tegne 117 millioner aksjer til kurs 35,53 kroner.Både Stortinget og regjeringen har gått inn for kjøp av aksjer i markedet.Men det er her det begynner å bli vrient. For den avgjørelsen ble tatt i sommer. Siden da har verden bedret seg på mange måter. Verdensøkonomien ser bedre ut, børsene har steget og banktapene er blitt mindre enn fryktet.Alt dette har bidratt til at kursen på DnB i skrivende stund står i 41,30 kroner, ikke rundt 35 kroner, slik den gjorde på forsommeren.Næringsminister Ansgar Gabrielsen sitter altså med en meget lukrativ rett til å tegne aksjer langt under markedskurs.Det finnes to argumenter mot å velge emisjon, men ingen av dem er gode.Det ene er at staten da er "slem" mot de andre aksjonærene. Dette er et tvilsomt argument. Statens bankinvesteringsfond, som eier aksjene, skal ikke være slem, men skal heller ikke være dumsnill. Fondet skal forvalte skattebetalernes penger forretningsmessig, og en privat, forretningsmessig investor, med statens tilgang til finansiering, ville ikke nølt med å velge emisjon.For det andre må staten ut med mer penger for å nå 34 prosent ved en emisjon, fordi det blir flere aksjer i selskapet, samtidig som det vil bli en utvanning av også statens eksisterende aksjer.Men dette er et rent regnestykke, hvor man kan legge inn utvanning og statens finansieringskostnader (som er ekstremt lave).Fasit blir slik:Ved en emisjon vil staten betale 4,2 milliarder kroner. Verdien av statens aksjepost blir rundt 15,7 milliarder kroner, etter utvanning av dagens kurs, og fratrukket den nye investeringen på 4,2 milliarder.Ved et aksjekjøp vil staten betale rundt 3,2 milliarder kroner - og det er forutsatt at ikke statens massive kjøp presser markedskursen ytterligere oppover. Verdien av statens aksjepost blir rundt 15,2 milliarder kroner, basert på dagens kurs, og fratrukket kjøpet av nye aksjer til 3,2 milliarder.Differansen - rundt en halv milliard kroner - ser ut til å bli Ansgar Gabrielsens julegave til de øvrige aksjonærene i DnB Nor.Regningen plukker skattebetalerne opp.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.