*Nettavisen* Nyheter.

Kommentar: Lønnssamarbeid i drømmeland

Partene i arbeidslivet skal få lønnsveksten i Norge mer på linje med utviklingen for lønnsmottagere hos våre handelspartnere (bildet). Den som tror det skjer i år, må leve i en drømmeverden

19.05.08 01:15

Nå i januar ble partene i arbeidslivet og regjeringen blitt enige om å "arbeide for å få lønnsveksten i Norge mer på linje med utviklingen hos våre handelspartnere."Det skjer etter at en femårig lønnsfest har priset allerede dyre norske industriarbeidere fullstendig ut av markedet.I dag kom tall fra TBU, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, som utarbeider tallgrunnlaget som legges til grunn ved inntektsoppgjørene.Tallene viser at lønningene i Norge i snitt økte med 5,5 prosent i 2002. Det var opp fra 4,8 prosent i 2001, og reallønnsveksten - hvor man altså trekker fra prisveksten - var den høyeste på 25 år.Dermed har norske lønnsmottagere for femte år på rad fått rundt 2 prosentpoeng høyere lønnstillegg enn det som er gitt i våre konkurrentland.Dette høres kanskje ikke så mye ut, men skulle man hente dette inn igjen, måtte det trolig gis null reallønnsvekst i Norge i rundt ti år, med utgangspunkt i en forventet inflasjon fremover på 2,5 prosent, og prognoser for lønnsveksten i EU som viser rundt 3,5 prosent lønnsvekst de neste årene.Men la oss se på utsiktene for å 2003.TBU har beregnet overhenget foran 2003-oppgjøret til 2,5 prosent. Overhenget er hvor mye det samlede lønnsnivået i 2003 automatisk vil øke i forhold til 2002 på grunn av tillegg som er gitt i løpet av 2002, og dermed ikke har hatt full effekt på dette året. For enkelte grupper i offentlig sektor er overhenget 4-5 prosent.I tillegg er det fremforhandlet tillegg for 2003 som utgjør rundt en halv prosent til fordelt på alle grupper.Dermed starter man året med en lønnsvekst på 3 prosent hvis ingen i hele Norge gis én krone i tillegg i løpet av 2003.Prognoser for lønnsutviklingen i EU ligger rundt 3,5 prosent, men mange tror at veksten kan bli lavere fordi utviklingen i EU-landenes økonomi jevnt over har vært meget svak de siste månedene.I realiteten kan det neppe gis lønnstillegg overhodet i 2003 dersom vi skal komme ned på EU-nivå.Det er selvsagt helt urealistisk. Det kan bli vanskelig nok å unngå sentrale tillegg, etter at kraftkrisen har gjort at det nå ventes en prisvekst på 3,0 prosent i 2003, opp fra halvannen i 2002. Dette vil øke presset på lønningene sentralt. Samtidig vil det bli gitt lokale tillegg her og der.Man skal ikke glemme at selv om arbeidsløsheten stiger i Norge, er nivået på 4 prosent halvparten av det man finner i mange store EU-land.Statistisk sentralbyrå anslår en lønnsvekst på 4,4 prosent i 2003, Norges Bank 5,5 prosent.Selv om mange tror Norges Banks anslag vil bli justert ned, skal det nok godt gjøres å få lønnsveksten under 4,5 prosent.Dermed fortsetter vi å tape i lønnskonkurransen også i år. Stadig flere vil miste jobben i konkurranseutsatte næringer, og aksjonærene i disse bedriftene vil tape stadig mer penger.Den som ikke ser det lever ikke i Norge, men i drømmeland.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.