Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar: Sjekk dette før du kjøper aksjer

I en kommentar tirsdag ble det fokusert på begrepet "corporate governance", som innebærer at man skal hindre at innsidere og storeiere kan ture frem som de vil. Her er spørsmåleme du bør stille før du kjøper aksjer i et selskap

Kommentaren tirsdag (

Kommentar: Hold deg unna disse aksjene!

) kom i tilknytning til bråket rundt rederiet Tordenskjold.Jeg trakk også frem en rekke andre eksempler på selskaper på Oslo Børs som ikke har en betryggende måte å sørge for beskyttelse av småaksjonærer.Og jeg lovte å liste opp hvilke krav du bør stille til "corporate governance" i et selskap før du kjøper aksjer.Vel, her er min liste:God rapportering

Grunnlaget for at aksjonærene skal kunne holde ledelsen i ørene er informasjon. Derfor er god rapportering fra selskapet eet første bud. Du som aksjonær må ha mulighet til å danne deg et bilde av den jobben ledelsen gjør ut fra de rapportene og den informasjonen som sendes ut. Er dette ikke tilfellet, så skygg unna aksjen.Skriftlige mål og strategier

Mål og strategier for selskapet bør være formulert skriftlig, både når det gjelder virksomheten, utbyttepolitikk og lignende. Dette gjør det vanskeligere å drive bedriften etter innfallsmetoden.Enkle aksjeregler

Det bør være enklest mulig forhold rundt aksjer, aksjeomsetning og stemmerett. Vær skeptisk til selskaper med spesielle stemmeregler. Én aksje bør gi én stemme. Det bør være enkelt å bruke stemmeretten, også gjennom fullmakt. Vær også skeptisk til hindre mot fri omsetning av aksjer. Slike blir ofte brukt for å hindre oppkjøp - noe som ofte beskytter ledelse og hovedaksjonærer i selskapet, men ødelegger for deg som minoritetsaksjonær.Styrets sammensetning

Det må være et balansert og kompetent styre. Vær uhyre skeptisk til selskaper hvor flertallet i styret har tette bånd til en eller noen få store innsideaksjonærer eller til administrasjonen. Styret skal kontrollere ledelsen, ikke være ledelsens løpegutter.Fokus fra ledelsen

De som skal være i den daglige ledelsen må bruke det alt vesentlige av sin tid og energi på det børsnoterte selskapet. Omfattende egen virksomhet på si' er et dårlig tegn. Det stjeler tid og fokus, og skaper ofte interessekonflikter.Åpenhet rundt avlønning

Det skal være full åpenhet rundt alle forhold som har å gjøre med avlønning av ledelse og styre, ikke bare ordinær lønn, men også, bonus, etterlønn, pensjonsavtaler, opsjoner og frynsegoder. Du som aksjonær skal kunne vurdere om du mener ordningene er rimelige, og om de gjør at ledelsen har incentiver til å jobbe for alle aksjonærene.Åpenhet rundt avtaler

Det skal være full åpenhet om alle avtaler som inngås mellom selskapet og ledelse, styre og hovedaksjonærer, eller selskaper kontrollert av disse. Dette kan for eksempel gjelde kjøp av konsulenttjenester, leie av eiendommer, kjøp av selskaper, eller lignende.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene