Kommentar: Stormen mot Gabrielsen

Når jusprofessorer mener det bør vurderes riksrett mot næringsmininster Ansgar Gabrielsen etter salget av SND Invest, er det ikke storm i et vannglass. Det er storm i et drammeglass

19.05.08 00:54

Dagens Næringsliv har den siste tiden skrevet en rekke artikler om statens salg av SND Invest i fjor høst. Gjennomgangstonen har vært at SND Invest ble solgt på billigsalg, med mulig milliardgevinst for noen av Norges rikeste investorer som resultat.En rekke politikere har krevd granskning av saken.I dag toppes artikkelserien (foreløpig) med at jusprofessorene Evind Smith og Carl A. Fleischer mener det bør vurderes riksrett mot næringsminister Ansgar Gabrielsen.Her er det noen som har tatt for mye Møllers tran.Stemningen er pisket opp i en tåke av misforståelser, sammensausing av ulike forhold og etterpåklokskap.Her er saken slik vi ser den:Den nåværende regjeringen har hele tiden gjort det klart at SND Invest skulle selges. Vurderingen var - trolig korrekt - at staten ikke hadde gjort noen god jobb som venturekapitalist, og at dette var noe private kunne gjøre bedre.Sommeren 2002 ble det startet en salgsprosess. Etter en lang og intens budkamp, ble SND Invest solgt for totalt 547 millioner kroner. Av dette var ca. 130 millioner kroner børsnoterte aksjer som ble solgt ut i markedet, via DnB Markets. Resten ble solgt til Four Seasons Venture.Dette ble av staten vurdert som den beste løsningen av budene som var med i den intense prosessen.Salget av de børsnoterte aksjene ble gjort med en rabatt, og dette er det første punktet Gabrielsen blir kritisert for. Her kan det sikkert diskuteres om man burde beholdt disse aksjene lenger, og solgt seg gradvis ned. Men det blir etterpåklokskap når enkelte sammenligner det man fikk da, med det man kunne fått i dag, etter at børsen har steget kraftig. Og viktigst: Uansett er dette relativt beskjedne beløp.Og en ting til: Enkelte medier, for eksempel Dagbladet, hevder i sin dekning av saken at Gabrielsen bare noen dager før sa nei til et bud på 670 millioner kroner, altså klart høyere enn det man valgte. Det er selvsagt ikke riktig. Budet på 670 millioner kroner omfattet også kontantbeholdningen i SND Invest på rundt 140 millioner kroner, og var - etter det iMarkedet erfarer også - med finansieringsforbehold. I den valgte løsningen beholdt staten kontantene, og det var ikke finansieringsforbehold.Men viktigere: Milliardbeløpene som svirrer gjennom luften i denne saken, er ikke basert på salget av de børsnoterte aksjene, men at styret i SND Invest

mente

man i beste fall kunne få en milliard kroner mer for de unoterte aksjene sine dersom man brukte fem ekstra år på å realisere verdiene.At dette av flere kommentatorer blir brukt som en fasit for verdiene er mildt sagt tvilsomt.Dette dreide seg om nesten hundre ikke børsnoterte selskaper, for det meste små og i en tidlig fase. Mange av dem taper penger. I en stor del av selskapene hadde SND Invest bare små minoritetsposter, som det ikke fantes eller finnes noe eksisterende marked for. For 66 av disse har Four Seasons Venture ansett at det har vært umulig å anslå en verdi - noe som igjen er blitt brukt som et utgangspunkt for kritikk: Rikingene fikk altså 66 selskaper gratis!Dessuten har Dagens Næringsliv funnet regnestykker over hvor mye Four Seasons regner med å tjene - i beste fall - og igjen lagt det til grunn som en slags fasit.Ingen er vel i tvil om at det - hvis man er dyktig og heldig - kan være mulig å tjene store penger på venture-investeringer, også på porteføljen til SND Invest.Det som imidlertid er sikkert er at risikoen ved denne typen investeringer er skyhøy, at de krever tett oppfølging med mye og aktivt arbeid fra eieren, samt at et stort antall av bedriftene ville krevd mer kapital før de eventuelt kunne selges - det siste er allerede demonstrert ved at Four Seasons Venture har gått inn med mer kapital i flere av dem.SND Invest har siden 1993 investert over 3 milliarder kroner i norske bedrifter, og har uansett hvordan man snur og vender på saken, ikke vist noen strålende evne til å realisere gevinster for staten.At styret i SND Invest selv mener alt ville bli så mye bedre de neste fem årene, kan man selvsagt velge å tro på. Men å bruke det som en fasit, uten å ta hensyn til risiko, avkastningskrav, løpende kostnader og forhistorien, blir patetisk.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.