Kommentar: Ufrivillig reddet fra milliardfiasko

Fordelen med feil er at man lærer av dem. Så det var kanskje dumt at ikke SVs Øystein Djupedal og andre politikere klarte å stanse salget av Hydro Seafood for tre år siden. En melding i dag viser at det ville vært en lærerik feil i milliardklassen

19.05.08 01:10

Les også:

Dyster melding fra oppdrettsgigant

Nederlandske Nutreco, verdens største oppdrettsselskapet, melder i dag at selskapet legger ned to av sine anlegg i Norge. Samtidig nedskrives den bokførte verdien av virksomheten som selskapet i 2000 kjøpte fra Norsk Hydro.Grunnen er de håpløst lave lakseprisene.Dette er neppe noen bombe for iMarkedets lesere. I går skrev vi at eksportprisen for laks nå er den laveste siden oppdrett ble en viktig næring. Og vi har de siste årene fulgt den spektakulære børsnedturen for de norske lakseselskapene Fjord Seafood og Pan Fish. Det er praktisk talt ingenting igjen av verdien på disse selskapene.Nutreco-meldingen gir likevel grunn til ettertanke. Da det for tre år siden ble kjent at Hydro planla å selge Seafood-virksomheten, for å konsentrere ressursene om sine andre virksomheter, lød det et unisont hyl fra venstresiden i norsk politikk, og fra den delen av norsk presse som alltid protesterer når bedrifter gjør denne typen valg.SV ville at regjeringen skulle legge til rette for et norsk kjøp av selskapet, gjerne med bistand fra SND eller annen statlig kapital, og mente Hydro-ledelsen burde stanse salget for å etterkomme politikernes ønsker.Arbeiderpartiet, anført av Kjell Opseth, gikk også hardt ut mot salget.At Senterpartiet gjorde det samme, overrasker neppe noen. - Statsråd Lars Sponheim skulle tatt Hydro-direktør Egil Myklebust i nakken, sa Senterpartiets Morten Lund.Det ble fra politikerne trukket frem at det var bred politisk enighet om at marin sektor skal være et satsingsområde og en sentral, norsk næring i tiden framover - og at dette ville være en meget lønnsom næring.Også i mediene ble salget sablet ned.Dagbladet fastslo på lederplass at regjeringen burde stanset salget.Til og med en kommentator i ellers så liberale Dagens Næringsliv gikk langt i å antyde at salget burde stoppes: - De fleste europeiske land ville trolig stoppet et slikt salg. Protestene mot Norsk Hydros salg av oppdrettsvirksomheten til utlandet er ikke overraskende. Det er heller ikke noe uttrykk for at Norge er et anderledesland i Europa, snarere tvert imot, skrev Dagens Næringsliv.Hydros daværende generaldirektør Egil Myklebust gikk på sin side hardt ut mot politikerne. - De opptrer ikke i overensstemmelse med de spillereglene som har vært gjennom Stortinget mange ganger om statens rolle som myndighetsutøver og statens rolle som eier i selskapet, sa Myklebust, som mente politikernes innblanding bidrog til å holde Hydro-kursen nede.Hydro nektet til sist å la seg diktere fra Stortinget, og fikk 3,8 milliarder kroner for oppdrettsvirksomheten. I dag ville verdien vært smuler og peanøtter.Det hadde kanskje vært en fordel om politikerne hadde fått viljen sin, og dermed påført skattebetalerne, som eiere i Norsk Hydro, en slik milliardsmell.Da hadde vi kanskje sluppet å oppleve den samme debatten nå i vår, da nåværende Hydro-sjef Eivind Reiten, åpenbart like provosert som Myklebust for tre år siden, gikk ut mot norske politikere, som slenger rundt seg med løfter om hvilke industristeder Hydro skal opprettholde ved å gjøre nye investeringer.Og vi hadde kanskje sluppet å få reprise på lederartikkelen til Dagbladet, som denne gangen skriver at "Reitens siste uttalelser tyder på at han likevel ikke har det format som skal til for å gjøre en god jobb både for selskapet han leder, og for det samfunnet hvis verdier han er med på å forvalte."Kanskje hadde norske politikere også vært litt mer skeptiske til å satse milliarder på å kjøpe Hafslund, hvis de hadde en nokså fersk milliardblemme under vesten.Og kanskje hadde norske politikere vært litt mer forsiktige med å peke ut næringer hvor staten skal satse risikokapital, etter å ha bommet så fullstendig på sine spådommer om den gyldne laksenæringen. Dette gjelder ikke minst Fremskrittspartiet, som siden debatten rundt Hydro Seafood tilsynelatende har skiftet side.Kanskje hadde man innsett at slike investereringsbeslutninger håndteres bedre av private krefter med nærhet til markedene, aktører som satser egne eller aksjonærers penger, ikke skattebetalernes.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.