Kommunen opplyser at innholdet ikke var kjent for dem som til vanlig legger ut informasjon på Skien kommunes nettsider, skriver Varden.

Teksten, som fremsto som antivaksineinformasjon, var skrevet inn mellom kommunens råd og anbefalinger. Saken ble oppdaget takket være tips fra publikum.

Nå skal kommunen gå grundig til verks for å finne ut hva som har skjedd. Sannsynligvis er det en kommuneansatt som har lagt inn informasjonen, sier kommunikasjonssjef Anne Spånem til Varden.

– Det er svært mange som har tilgang til å legge ut informasjon på våre nettsider, og vi vil nå sjekke logger og tidspunkter for å finne ut hvem som kan ha lagt inn endringene, sier hun.

Slik var teksten

Ifølge Telemarksavisa lå følgende tekst ute på nettsiden til Skien kommune:

«Er vaksinene godkjent som andre vaksiner?

Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men har blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre. Dette betyr at de som nå får disse vaksinene er deltakere i observasjonsstudier for vaksine- sikkerhet hvor den endelige godkjenningen først vil kunne foreligge i 2023».

I tillegg sto det følgende informasjon under punktet «bivirkninger av vaksinen»:

«Langtidsbivirkningene er mer eller mindre ukjente per i dag, siden vaksinen er i utprøvingsfasen og først resultater vil foreligge i 2023».