Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen må avklare Stubberud

Jeg etterlyser også en avklaring fra kommunen om hva Stubberud skal brukes til i fremtiden, sier Jan Bøhler.

Stubberud: Lederen av Oslo Arbeiderparti har fått kjeft av næringslivet fordi han ønsker at Statoil skal etablere seg på Stubberudfeltet. De næringsdrivende er lei av stadige utspill i media om hva området skal brukes til. Jan Bøhler forstår godt frustrasjonen til de næringsdrivende men usikkerheten må kommunen selv ta ansvaret for, mener han.

Hva gjør kommunen?

Jan Bøhler synes at Oslo kommune er passiv i forhold til fremtidige planer for Stubberudfeltet, som idag er næringsområde. Ulike ideer til fremtidig bruk har vært lansert, men uten at noe konkret er skjedd. Aktørene i området har 30-års leieavtaler med kommunen og vet per dags dato ikke om de får fortsette videre.
Det er svært usikkert hva kommunen ser for seg av fremtidig bruk. Leder av Oslo Ap, Jan Bøhler, ønsker seg Statoil til Stubberud. Og han fikk kjeft for sine visjoner i siste nummer av Lokalavisen Groruddalen. Han mener kritikken bør rettes mot kommunen som ikke avklare fremtiden til det kommunale området.
Kommunen opptrer veldig passivt. De burde ha en vilje til å få arbeidsplasser til Groruddalen. Dette er områder som er godt egnet til andre virksomheter. De kunne vært aktive men velger å tvinne tommeltotter, sier Bøhler.

Forståelse

Ap-mannen har stor forståelse for at næringslivet kan føle stor usikkerhet for fremtiden med slike utspill. Bøhler understreker at næringslivet skal sikres gode alternativer før kommunen eventuelt inviterer andre inn.
Jeg forstår spørsmålet de stiller, men er ikke enig i svaret. De skal sikres betingelser og få alternative steder å være. Vi må skape ryddige forhold slik at arbeidsplassene blir tatt vare på. Næringslivet skal absolutt ikke gå for lut og kaldt vann, sier Bøhler.
Han mener kommunen må komme på banen og kreve at det ryddes på endel av tomtene. Særlig den øvre delen av Stubberud preges av forsøpling og rot. Det var her Jan Bøhler ble avbildet i Lokalavisen Groruddalen. De næringsdrivende som kritiserer Stubberud-visjonene har tilhold på nederst delen av området.
Det er et stort behov for å rydde opp i uteområdene hos endel av bedriftene. Mye av dette er staten og kommunen sitt ansvar, sier Bøhler. Han mener kommunen kan trekke opp gamle planer om å tilby tomteleietakerne alternative tomter.
Det er gjort arbeid som man kan bygge videre på, sier Bøhler.
Det har ikke lykkes Lokalavisen Groruddalen å komme i kontakt med byutviklinsbyråd Merete Agerbak-Jensen (H).

Reklame

Kurs i dag: Disse boblene og vinene passer perfekt til 17. mai