Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen overtar veibelysningen

Hafslund har hatt ansvar for gate- og veibelysningen i Oslo. Nå overtar kommunen.

HELE OSLO: Oslo kommune og Hafslund har inngått en avtale om at kommunen overtar eiendomsretten til, og ansvaret for, all gatebelysning langs kommunale veier i Oslo. Gatebelysningen består av alle Hafslunds 52 000 gatelyslamper med tilhørende anlegg. Oslo kommune overtar både eierskapet og driftsansvaret for vei- og gatebelysningen.

Feil på veilys langs kommunale veier i Oslo skal meldes til Oslo kommunes døgnåpne kundesenter på telefon 810 00 190.

Belysning på riks- fylkes- og europaveier i Oslo tilhører Statens vegvesen. Feil på disse anleggene skal meldes til Otera, på tlf. 951 12 365

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen