Gå til sidens hovedinnhold

Kommunene kan ta imot 2800 ekstra flyktninger

280 kommuner har svært på Solveig Hornes (Frp) anmodning om et skippertak for syriske flyktninger.

OSLO (NTB): Norske kommuner kan ta imot 2.787 ekstra flyktninger i år og neste år. Det viser den siste oversikten fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet etter at 280 kommuner har svart.

På bakgrunn av diskusjonen om Norge skal ta imot 10.000 syriske flyktninger, ba barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) tidligere i vår om tilbakemelding på hvor mange flyktninger den enkelte kommune kan bosette i 2015 og 2016. Svarfristen var satt 27. mai, og en snau uke senere har 280 av 428 kommuner svart.

Fasiten så langt er at de kan ta imot 1.543 flyktninger ekstra i år, og 1.244 til neste år, til sammen 2.787 personer, viser en oversikt fra departementet , sist oppdatert onsdag 3. juni.

– Urealistisk med 10.000 ekstra

– Vi publiserer daglig oppdaterte tall på våre nettsider om hva kommunene rapporterer tilbake til oss. I dette materialet ligger både tall og de forbehold kommunene formidler til oss, sier Solveig Horne til VG.

Hun understreker at de fortløpende formidler svarene de får fra kommunene.

– Hvis det er feil i oversikten, vil vi gjerne ha tilbakemeldinger slik at vi kan rette på det snarest, sier hun.

Horne mener fortsatt det er urealistisk med 10.000 ekstra flyktninger fra Syria, kostnadsberegnet til 20 milliarder kroner de neste ti årene.

– Så langt i år har kommunene stilt 8.286 plasser til rådighet for bosetting, før ekstraplassene kommunene nå melder tilbake om. Behovet er 13.300 – før vi eventuelt har økt kvoten fra Syria. Dette er bakgrunnen for at jeg har sagt at det på nåværende tidspunkt er urealistisk å øke antallet som skal bosettes.

Forhandlinger

Ved utgangen av mars i år ventet 5.256 personer med ja på asylsøknadene i asylmottak. 681 av disse er barn, og gjennomsnittlig ventetid er nå på vel ni måneder. I tillegg har Norge fra før vedtatt å ta imot 1.500 kvoteflyktninger fra Syria i 2015.

Torsdag ettermiddag blir forhandlingene om hvor mange flyktninger fra Syria Norge skal ta imot gjenopptatt. Regjeringen og flertallet på Stortinget står fortsatt langt fra hverandre. (©NTB)