Statsminister Erna Solberg presenterte torsdag deler av den nye helsereformen med navn «Leve hele livet» på en helsekonferanse med samme navn, sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V).

Reformen går ut på at kommunene selv skal finne svakhetene i sin eldreomsorg, for så å lage en plan for hvordan dette skal løses. Gjør de ikke dette stiller de bakerst i pengekøen. Olaug Bollestad, leder i helsekomiteen på Stortinget og nestleder i KrF, synes dette er spesielt.

– Jeg er enig i at kommunene skal lage en eldreplan, og mange kommuner har det i dag. Men at de skal straffes dersom de ikke har på plass en plan, er jo litt spesielt, sier Bollestad.

Siv Jensen ser imidlertid ingen problemer med at det stilles krav til kommunene om eldreomsorgen.

– Dette er en av kommunenes kjerneoppgaver, og hvis man ikke klarer å håndtere kjerneoppgaven har vi et annet problem. Da må de bytte ut kommunepolitikerne sine, sier Jensen.

Utydelig om pengebruk

Den nye reformen går gjennom statsråd fredag og blir da offentlig. Foreløpig er både Jensen og Solberg forsiktige med å uttale seg om hvor mye penger reformen vil koste.

Siv Jensen sier det skal komme mer penger. I revidert statsbudsjett settes det av penger til 700 nye sykehjemsplasser, ifølge finansministeren.

På Frps landsmøte sist helg lovet partiet penger til kokker og kjøkken på sykehjem. Dette er det ikke satt av penger til i revidert budsjett, men Jensen sier de jobber med å få på plass en tilskuddsordning for å innføre dette.

Solberg har foreløpig lite å si om hvor mye penger om skal bevilges.

– Hvor mye penger som kommer i kvalitetsforbedringstiltak er et spørsmål i hvert enkelt statsbudsjett, i disse øremerkede ordningene, sier hun.

Mer bruk av frivillige

Bollestad er glad for at regjeringen vil satse på ernæring for eldre, men sier det da må komme penger både til investeringer og drift. Hun mener også flere ansatte i helsesektoren må til.

– For å møte fremtiden må vi sikre nok mennesker og kompetente fagarbeidere. Dette er i dag en mangelvare og kommunene overbyr hverandre, sier Bollestad.

Solberg erkjenner at flere kommuner nok trenger flere ansatte, men sier hun ønsker bedre tilrettelegging for frivillige som har lyst til å bidra.

– Andre friske eldre kan bidra til å kjøre en som sitter alene til å være med på en fritidsaktivitet, sier Solberg.

– Fremstår som en bløff

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, er ikke fornøyd med det Solberg-regjeringen presenterte torsdag. Hun mener regjeringen unndrar seg de reelle utfordringene i eldreomsorgen.

– Kommunene har under denne regjeringen fått større ansvar for eldre, syke pasienter, uten at kapasiteten har økt tilsvarende, sier Toppe.

Hun får heller ikke innsyn i meldingen før den blir offentlig fredag, men sier at det Solberg la fram torsdag fremstår som en bløff og ikke inneholder systemendringer.

– Det blir i beste fall en melding for den mest ressurssterke eldrebefolkningen, ikke for de sårbare som faktisk trenger det offentliges hjelp, sier Toppe.

(©NTB)