Åtte Trøndelag-kommuner går ut med en klar oppfordring til sine innbyggere:

- Bruk hjemmekontor om du kan og unngå å krysse kommunegrensene for å handle eller møte folk.

Oppfordringen kommer fra kommunene Trondheim, Stjørdal, Orkland, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Malvik og Indre Fosen.

Fra nå og ut januar gjelder en «sterk anmodning om å unngå reiser på tvers av kommunegrenser».

- Vi har et regionråd der alle de åtte kommunene i regionen er representert. Denne beslutningen, som det var full enighet om, ble tatt nyttårsaften. Vi skal ha et nytt møte i ettermiddag, sier Skaun-ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) til Nettavisen mandag.

- Felles arbeidsmarked

Trondheimsregionen har drøyt 300.000 innbyggere. Trondheim har måttet håndtere en stor smittespredning etter jule- og nyttårshelga. Søndag ble det påvist 17 nye smittetilfeller. Onsdag var antallet nye smittetilfeller oppe i 83. Nå gjør Trondheim og nabokommunene altså felles front i møte med pandemien og vil begrense reiser mellom kommunene ut januar 2021.

Les også: 17 nye smittetilfeller i Trondheim

- Trondheimsregionen er et stort, felles arbeidsmarked. I vår kommune har vi kanskje 3000 innbyggere som pendler inn til Trondheim på skole eller jobb hver dag. Nå sier vi at hvis du kan ha hjemmekontor, så velg det. Hvis ikke, prøv å unngå rushtida. I tillegg ber vi folk om å handle lokalt. I min kommune er det små dagligvarebutikker, og mange drar til nabokommuner for å handle dagligvarer. Nå kommer vi med en sterk oppfordring om at folk ikke krysser nabogrensen, sier Skaun-ordføreren og legger til at beslutningen blir møtt med forståelse.

Les meldingen fra Skaun kommune her.

Dette er oppfordringen fra de åtte kommunene:

  • Utstrakt bruk av hjemmekontor i perioden. Der hvor hjemmekontor kan benyttes til fordel for reise over kommunegrensen bør hjemmekontor klart benyttes.
  • At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel, sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt nødvendig.
  • At organisert kampaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører.
  • I de tilfellene hvor man likevel må reise over kommunegrensene anbefaler vi å unngå rushtiden for kollektivtrafikk, og å bruke munnbind om man likevel må reise kollektivt.
  • At de enkelte kommuners anbefalinger om å begrense antall nærkontakter skal følges.
  • At bestemmelser og råd i den kommunen du oppholder deg i skal følges (sjekk kommunens hjemmesider om du er i tvil).
  • Kommunene har tillit til at innbyggere, arbeidsgivere, idretts- og kulturliv vil søke å tilnærme seg anmodningen i størst mulig grad og på klokest mulig vis. Skal vi lykkes med å slå ned den nå eskalerende smittesituasjonen i vår region, og slå ring om risikoutsatte grupper, er graden av etterlevelse i befolkningen av største viktighet.