I havene er haier og rokker blant artene som risikerer å bli utryddet. På landjorden er komodovaranen, verdens største øgle, blant artene som er kritisk truet.

IUCN la lørdag fram sin oppdaterte rødliste over utrydningstruede arter. Her kommer det fram at om lag 28 prosent av 138.000 ville arter som organisasjonen har vurdert, er truet og i fare for å forsvinne for godt.

Det er en tredel flere enn for bare sju år siden og en kraftig forverring, påpeker professor Nicolas Dulvy, rapportens hovedforfatter om haier og rokker.

– Den overordnede risikoen for utryddelse øker med alarmerende fart, sier han.

Les også: Bruken av «hestekuren» mot korona har eksplodert: 88.000 resepter bare den siste uken

Direkte trusler

I årtier har overfiske, ulovlig handel med ville dyr og tap av leveområder på grunn av skogdrift hatt en svært negativ effekt på dyrelivet. Nå er også klimaendringer en av de mest direkte truslene, ifølge IUCN.

Det gjelder blant annet komodovaranen, som i stigende grad trues i takt med at havene stiger. Om 45 år kan en tredel av kjempeøglenes leveområder være forsvunnet.

– Tanken på at disse forhistoriske dyrene har rykket nærmere utryddelse på grunn av klimaendringer, er skremmende, sier Andrew Terry ved Zoological Society of London.

Grønn liste

Siden forrige gang IUCN la fram sin liste, i 2011, er flere arter ført opp på listen over dyr som er kritisk truet. Den kategorien omfatter arter som antas å være nær utryddelse i vill tilstand. Det gjelder om lag 8.400 av de 138.000 artene som står på IUCNs rødliste. Andre kategorier er «truet» eller «sårbare».

Men det er også gode nyheter fra IUCN, som åpnet sitt årsmøte i Marseille lørdag. Det er nemlig mulig å snu utviklingen for noen arter.

Organisasjonen har for første gang presentert en «grønn liste» over arter som ikke lenger er utrydningstruet. Det omfatter blant annet fire arter tunfisk. Det skyldes blant annet at det er innført strengere fiskekvoter.

Les også: Hver fjerde mann i Norge spiser én kilo rødt kjøtt i uka. En halvering vil ha stor klima-effekt