*Nettavisen* Nyheter.

Kompromissløst fra DnB og NOR (Ny)

DnB-sjef Svein Aaser og Gjensidige NOR avviser i en omfattende gjennomgang Konkurransetilsynets varsel om mulig fusjonsforbud, med uttrykk som "metodiske mangler" og "feil lovanvendelse.

19.05.08 01:06

Oppdatert med momenter fra selve kommentardokumentet.- Etter partenes syn er det ikke grunnlag for å legge ned et forbud mot fusjonen, heter det i en børsmelding fra fusjonspartene DnB og Gjensidige NOR.De komplette kommentarene er lagt ut på bankenes hjemmesider, med unntak av enkelte avsnitt som av forretningsmessige hensyn er unntatt offentlighet- I den videre saksbehandlingen er DnB og Gjensidige NOR innstilt på en nær dialog med myndighetene. De to konsernene vil stille til disposisjon alle nødvendige ressurser for å bidra til en rask prosess. Konkurransetilsynet vil til enhver tid ha tilgang til toppledelse og all øvrig kompetanse i DnB og Gjensidige NOR, heter det.Tross disse innbydende tonene: I kommentarene fremgår det at bankene avviser Konkurransetilsynets innsigelser fullstendig, blant annet når det gjelder hvilke markeder man skal vurdere og hvilke markedsandeler de har.Mens konkurransetilsynet har vurdert utlån til personkunder og SMB-markedet i Østlandsområdet, mener bankene at dette er et nasjonalt marked. Dermed blir markedsandelene drøyt en tredel, i stedet for halvparten. Bankene mener her å være på linje med Kredittilsynets inndeling.Konkurranstilsynet fokuserte også på dominerende andeler innen leasing og factoring, men bankene avviser at dette kan vurderes som egne markeder.Bankene er også uenig med de markedsandelene Konkurransetilsynet opererer med innen livforsikring og betalingsformidling.Det er få tegn til kompromissvilje i dokumentet, og bankene mener Konkurransetilsynets arbeid preges av "metodiske mangler" og avviser at det kan danne grunnlag for å gripe inn mot fusjonen. Uttrykket "feil lovanvendelse" benyttes også.- Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger av de faktiske forhold er også mangelfulle. Dette kan bl.a. skyldes at Konkurransetilsynet i sitt varsel ikke tar de fakta og argumenter som partene har fremlagt opp til uttrykkelig vurdering, heter det videre.Det vises gjentatte ganger til de mer positive vurderingene som er gitt av Kredittilsynet, som på sin side - litt enkelt sagt - har gitt tommelen opp for fusjonen.Også Norges Bank har stilt seg grunnleggende positivt til fusjonen, i sine kommentarer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.