Ja, du leste riktig. Det kan gå hardt for seg i rettstvister på Vestlandet.

Det er en sak som er under behandling i Gulating lagmannsrett et eksempel på.

Lagmannsretten har ifølge Bergensavisen gitt mannen tillatelse til å føre beviser for ekskonens seksuelle atferd i en tvistesak etter ekteskapsloven.

Krever 250.000
Han krever nemlig 250.000 kroner i erstatning for tap i tillegg til oppreisning for tort og svie. Bakgrunnen er at han fikk kjønnssykdom og skal ha oppdaget at konen hadde spilt inn pornofilm mens de to var forlovet.

Han føler seg så snurt at han nå blant annet krever tilbakebetalt utgifter han hadde med å sjekke henne opp før de giftet seg.

- Min klient føler seg grovt utnyttet og lurt for masse penger. Han har opplevd mye ubehag, og på toppen av det hele ble han smittet av kjønnssykdommer, sier mannens prosessfullmektig, advokat Per Danielsen til BA.

Ble kjent gjennom internett
Ifølge avisen ble de to kjent med hverandre gjennom internett. Etter å ha blitt kjent, reiste mannen til utlandet for å bli bedre kjent med henne.

Ting utviklet seg, og for to år siden giftet de to seg på Vestlandet.

Men åtte måneder etter at konen fikk oppholdstillatelse i landet, ble ekteskapet oppløst.

Årsaken var at han mente kona skal ha drevet et seksuelt spill med fremmede menn over internett ved bruk av webkamera, spilt inn pornofilm i forlovelsestiden og samtidig påført mannen kjønnssykdommer.

Nekter for pornofilm
Kvinnen nekter på sin side for å ha spilt inn pornofilm eller solgt seksuelle tjenester over internett mens hun har vært gift, men hun innrømmer å ha påført mannen kjønnssykdommer.

Bergensavisen skriver at kvinnen har bedt Gulating lagmannsrett om å nekte eksmannen å føre beviser for hennes seksuelle atferd i den kommende tvistesaken.

Bevisførsel om en parts vandel, seksuelle atferd eller troverdighet, skal som hovedregel nektes ført, men retten kan likevel tillate slik bevisførsel hvis det er av «vesentlig betydning for avgjørelsen».

«Bevisførselen bør imidlertid, slik lagmannsretten ser det, skje for lukkede dører og med pålegg om taushetsplikt», heter det i en kjennelse som Bergensavisen har fått tilgang til.